Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 december 2019
Eerste Kamer stelt vragen over kostenverhaal
Ter gelegenheid van de behandeling van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit grondeigendom heeft de Eerste Kamer vragen gesteld aan de regering. De brief die de NEPROM aan de Eerste Kamer stuurde was mede aanleiding voor deze vragen.

De Eerste Kamer voert momenteel een voorbereidend onderzoek uit voor de behandeling van Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit grondeigendom. De NEPROM heeft eerder in een brief aan de Eerste Kamer haar zorgen geuit over het proces en over de kwaliteit en werkbaarheid van het onderdeel kostenverhaal. Onze brief is niet onopgemerkt gebleven. In een aantal vragen van de Eerste Kamer aan de regering zien wij onze inbreng terug.

De VVD merkt op dat door de amendementen het overzicht verloren dreigt te gaan. Zij vraagt hoe de regering aankijkt tegen het gewijzigde amendement met betrekking tot een nieuwe regeling voor het publiekrechtelijk afdwingen van een financiële bijdrage ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Aanleiding voor deze vraag is 'dat hier door betrokken partijen als NEPROM en VNG verschillend naar gekeken wordt'.

De SGP zet grote vraagtekens bij dit amendement. Zij constateert een breuk met het tot nu toe gevoerde grondbeleid, nu de brede formulering van ruimtelijke ontwikkelingen zou kunnen leiden tot een vrijwel onbeperkte heffingsmogelijkheid. De SGP vraagt onder andere of de regering de mening van de leden van de SGP-fractie deelt dat de formulering te breed is en hoe de regering betaalplanologie gaat voorkomen.

We houden je op de hoogte van het verdere verloop van de behandeling.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png

Tags