Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
17 december 2013
Energiebesparingsfonds voor nieuwbouw!
Woensdag 18 december 2013 vergadert de Tweede Kamer over energiebesparing in de gebouwde omgeving. In zijn blog legt Jan Fokkema uit dat energiezuinige nieuwbouw niet vanzelfsprekend is.
Woensdag 18 december 2013 vergadert de Tweede Kamer over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het zal vooral gaan om het energielabel en energiebesparings-programma’s in de bestaande woningvoorraad. De nieuwbouw van energiezuinige woningen wordt als vanzelfsprekend gezien. Dat is het echter niet.

Sinds het tekenen van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw is er veel gebeurd. De stap van een EPC-waarde van 0,8 naar 0,6 is tamelijk moeiteloos verlopen en er wordt nu hard gewerkt aan de volgende stap naar 0,4. Dat is echter niet gemakkelijk, want het betekent dat je op bouwkundig niveau alles uit de kast moet halen: hoge isolatiewaarden van vloer, gevel en dak, drievoudig glas, zeer hoog niveau van kierdichting, lage temperatuurverwarming, geavanceerd ventilatiesysteem en een optimaal ontwerp van de woning wat betreft zonlichttoetreding, leidingverloop en dergelijke. Dat betekent nogal wat. Ook in de communicatie richting de klant, de koper of huurder, van de woning. En, in de meerkosten. Al snel oplopend naar meer dan 10.000 euro. In een aantal gevallen red je het daarmee nog niet en moet je naar pv-cellen op het dak. Daarmee staat ook de weg naar de energieleverende woning open, maar uiteraard tegen fors hogere kosten.

Bij die nieuwe technieken is het essentieel dat de klant goed bediend wordt en dat hij probleemloos en met alle comfort in de nieuwe woning kan wonen. De toe te passen technieken mogen dan wel onvergelijkbaar zijn met wat je nodig hebt om een raket naar de maan te schieten, het gaat wel om voorzieningen die tienduizenden keren per jaar tegen een uiterst scherp budget gebouwd moeten worden. En een huis wordt niet bewoond door jarenlang getrainde astronauten, maar gewoon door een modaal gezin met puberdochters en zonen, die jarenlang zorgeloos hun gang willen gaan.

Ik woon in een huis dat in de eerste duurzaam-bouwen-golf gebouwd werd en voorzien is van de toen erg in zwang zijnde vurenhouten kozijnen. Dat betekent extra vaak schilderen en toch nog her en der houtrot. Dat is de les van al te fanatiek duurzaam bouwen. En denk eens aan al die huishoudens die met stadsverwarming zitten opgescheept met tot in lengte van dagen hoge exploitatiekosten of met de eerste warmtekoude-opslagsystemen met alle problemen van dien. Experimenten op kleine schaal zijn uiterst noodzakelijk, maar niet maatgevend voor toepassing op grote schaal. Daar komt meer bij kijken, dat blijkt.

De achterban van de NEPROM wil graag de stap maken naar een EPC van 0,4. Dat is in de meeste gevallen het uiterste wat op bouwkundig niveau bereikt kan worden voordat je moet overgaan naar het duurzaam opwekken van energie, bijvoorbeeld met pv-cellen op het dak of met meer collectieve vormen van opwekking, zoals windenergie.

Een duurzame en robuuste energiezuinige woning met een EPC van 0,4 moet de nieuwe standaard worden. Duurzame energieopwekking moet de rest doen, met de energieleverende woning onder handbereik. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat de nieuwbouw een steuntje in de rug krijgt. Niet voor niets hebben in juni 2012 de gezamenlijke partijen in de bouw een Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde omgeving afgesloten met het Rijk. In dit Koepelconvenant is opgenomen dat partijen zich zullen inspannen om goedkope leningen mogelijk te maken voor het energiezuiniger maken van zowel bestaande als nieuwe woningen, wooncomplexen en utiliteitsgebouwen. Daarbij zullen zij de haalbaarheid van een revolverend fonds onderzoeken.

Dit fonds is er inmiddels: het Energiebesparingsfonds. In tegenstelling tot de afspraak is dit echter tot nu toe beperkt tot de bestaande voorraad. Wij dringen er bij de minister en bij de Tweede Kamer op aan om het Energiebesparingsfonds ook voor energiezuinige nieuwbouw (EPC 0,4 en lager) open te stellen.

Gezien de investeringen die nodig zijn om een woning naar 0,4 te brengen is een lening van 12.500 euro uit dit fonds gerechtvaardigd. Bij een EPC van 0 dient dat in onze ogen op te lopen naar 25.000 euro, het maximum van de regeling. De lening kan op dezelfde manier als voor de bestaande voorraad rechtstreeks aan de koper van de woning worden verstrekt voor 10 jaar tegen een rente van circa 3%. Volgens het recente Nibud-advies kan deze lening, als gevolg van de bespaarde energielasten, buiten beschouwing blijven bij het bepalen van de hoogte van de reguliere hypotheek.

Jan Fokkema, 17 december 2013

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/vastgoed-geld2.jpg

Tags