Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/parkeren.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/parkeren.png
Nieuws
17 oktober 2018
Enquête: kennisleemtes in parkeerbeleid?
In opdracht van Rijkswaterstaat werken CROW, CE Delft en Erasmus UPT samen aan het onderzoeksproject 'Kennisleemtes Parkeerbeleid'.

In opdracht van Rijkswaterstaat werken CROW, CE Delft en Erasmus UPT samen aan het onderzoeksproject 'Kennisleemtes Parkeerbeleid'. Een van de doelen van dit project is inzicht te krijgen in de belangrijkste beleidsvragen van gemeenten en of er voldoende kennis aanwezig is om deze beleidsvragen te beantwoorden. Ook is men benieuwd wat er speelt bij andere professionals, zoals ontwikkelaars.

De onderzoekers willen een aantal vragen en stellingen rond parkeren aan jou voorleggen. Ze zijn met name geïnteresseerd in kwantitatieve relaties (welke maatregel leidt tot welk effect, in aantallen of procenten). Vanuit de NEPROM horen we bijvoorbeeld dat men graag zou willen weten welk effect de nabijheid van een station heeft op de parkeervraag. Of hoeveel privé-auto’s je zou kunnen vervangen door één deelauto. 

De input wordt gebruikt om de onderzoeksagenda voor de komende jaren vorm te geven. Doe je mee? Klik dan hier voor de enquête.