Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 september 2015
EPC bij oplevering in combinatie met opties
Voor vergunningvrije delen hoeft géén separate EPC-berekening van het uiteindelijke hoofdgebouw, inclusief vergunningvrije dakkapellen, aan- of uitbouwen overlegd te worden.

Bij de bouw van een nieuw gebouw is het sinds 2010 op grond van de regels voor vergunningvrij bouwen geoorloofd om direct met het vergunde hoofdgebouw mee vergunningvrij dakkapellen en aan- en uitbouwen te realiseren.

Wij kregen de vraag binnen welke gevolgen dit heeft voor het aanleveren van de EPC-berekening en de EPC-norm waaraan het gebouw moet voldoen. Is dat conform nieuwbouweisen?

Navraag bij het Ministerie leert dat er voor de vergunningvrije delen géén separate EPC-berekening van het uiteindelijke hoofdgebouw, inclusief vergunningvrije dakkapellen, aan- of uitbouwen overlegd hoeft te worden. Bij de aanvraag is dan al een berekening overlegd van het gebouw waar vergunning voor wordt aangevraagd.

Wel is het zo dat het hoofdgebouw samen met de aan- of uitbouw bij gereedmelding moet voldoen aan dezelfde (EPC-)eisen die gelden als wanneer die zouden zijn meegenomen bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Bij de meeste projecten zal dat gewoon om de nieuwbouwweisen gaan. Dit houdt dus in dat u het energie-effect van vergunningvrije opties bij een woning moet compenseren. In deze brochure van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

In de komende jaren treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Dan moet de EPC bij oplevering worden aangetoond (verwachten en hopen we). Ook dan speelt dat het energie-effect van vergunningsvrije opties bij een woning moet worden gecompenseerd.  

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij Claudia Bouwens (070 - 337 0336) of Nicolette Zandvliet (070 – 337 0335).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/dakkapel-leges.jpg

Tags