Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
17 januari 2014
EPC in 2015 toch naar 0,4 voor woningbouw
Op 18 december werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van SP en PvdA waarin de minister werd gevraagd om aan de oorspronkelijke ambities ten aanzien van de EPC-aanscherping vast te houden.

Zoals bekend is de NEPROM een van de initiatiefnemers van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw, waarin we hebben afgesproken dat de energieprestatie van alle nieuwbouw in 2015 50% energiezuiniger zal zijn dan in 2007. Voor de woningbouw betekent dit een aanscherping van de EPC van 0,6 naar 0,4 met ingang van 2015.

In de aanloop hiernaar toe heeft BZK onderzoek laten uitvoeren naar de kosteneffectiviteit. Het is gebleken dat de investeringen in extra energiemaatregelen niet op redelijke termijn terugverdiend worden. Op basis van het onderzoek naar de meerkosten van de aanscherping van de EPC en mede op aanraden van de NEPROM heeft minister Blok begin december de Tweede Kamer laten weten dat hij de EPC voor woningen nog niet wil aanscherpen in 2015.

Reden voor de NEPROM om hierover negatief aan de minister te adviseren was naast de meerkosten het feit dat een aantal nieuwe energiebesparende technieken nog niet ver genoeg uitgekristalliseerd is en hier nog onvoldoende ervaring mee is opgedaan. Zie voor onze onderbouwing ook deze brief aan de Tweede Kamer (pdf).

Op 18 december werd dit onderwerp in de Tweede Kamer besproken. SP en PvdA hebben toen een motie ingediend waarin de minister werd gevraagd om aan de oorspronkelijke ambities ten aanzien van de EPC-aanscherping vast te houden, dus toch invoering met ingang van 2015. De minister heeft die motie afgeraden, toch is de motie aangenomen. Van BZK hebben we begrepen dat de minister voornemens is om de motie uit te voeren. Dit betekent dat voor woningbouw de EPC per 2015 toch wordt aangescherpt van 0,6 naar 0,4. De motie rept niet over andere bouwwerken.

We hebben aan BZK gevraagd om een overleg met de minister over de ontstane situatie. Wij beraden ons op wat ons te doen staat. Inmiddels neemt ook de druk toe om richting nul-energiewoning in de nieuwbouw te gaan voor het jaar 2020.

Zie voor meer informatie de Lente-akkoord website.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/isolatie-beton-2.jpg

Tags