Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Nijmegen%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Nijmegen%20klein.png
Nieuws
4 juni 2020
Essay Financiering van gebiedstransformatie
Het essay Financiering van gebiedstransformatie geeft inzicht in de mogelijkheden én onmogelijkheden van financiering van stedelijke transformatie. De TU Delft schreef dit essay in opdracht van het programma Stedelijke Transformatie, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is.

De financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties is complex en veelomvattend. Zonder deugdelijke financiering komt geen enkel plan van de grond. En alleen met voldoende kennis kun je realistische transformatieplannen ontwikkelen en sturing geven aan de uitvoering daarvan. Het essay Financiering van gebiedstransformatie helpt meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden én onmogelijkheden van de financiering van stedelijke transformatieplannen. De TU Delft schreef dit essay in opdracht van het programma Stedelijke Transformatie, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is.

Het essay verkent, schetst en ordent verschillende mogelijkheden voor de financiering van binnenstedelijke gebiedstransformatie. Het gaat dieper in op de financiering en financiële haalbaarheid van projecten en de financieringsrollen van de verschillende partijen. Ook worden de verschillende gemeentelijke bekostigingsstrategieën belicht. Daarnaast worden de mogelijkheden van revolverende fondsen en GebiedsInvesterinsZones (GIZ) onderzocht. Aan bod komt hoe vanuit meervoudige waardencreatie andere investeringsafwegingen kunnen worden gemaakt waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan bij de financiering van stedelijke transformatieprojecten.

Download het essay Financiering van gebiedstransformatie