Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/Winkelpubliek.png
Nieuws
27 februari 2018
Essaywedstrijd “Thuis in de Toekomst”
We dagen jou uit om een essay te schrijven met als thema "Thuis in de Toekomst". Dit kan gericht zijn aan de vakgemeenschap, of bedoeld voor het brede publiek.

Op 17 mei organiseert de NEPROM voor de zevende keer de Dag van de Projectontwikkeling. Dit jaar met als thema “Thuis in de Toekomst”. We dagen jou uit om een essay te schrijven over dit thema. Dit kan gericht zijn aan de vakgemeenschap, of bedoeld voor het brede publiek.

Overal in het land wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en herontwikkeling van woningen, buurten, wijken, bedrijventerreinen, kantorenparken, winkelgebieden, stadscentra, noem maar op. Drijvende krachten zijn de groeiende bevolking, onze sterke economie, de energietransitie, de mobiliteitsrevolutie en ons verlangen naar een hoogwaardige en menselijke leefomgeving. Een leefomgeving waar we ons thuis voelen. En misschien nog wel belangrijker: waar ook onze kinderen en de generaties na hen zich thuis kunnen voelen.

De opgave is niet: stenen stapelen, asfalteren of rails leggen. Onze grote opgave is om plekken te maken waar we ons prettig voelen. Waar we iets met elkaar hebben, waar we niet langs elkaar heen leven, maar waar we ons leven op een zinvolle manier delen. Waar we verbindingen leggen en geen afscheidingen maken. Dat is het thema van de essaywedstrijd die de NEPROM ter gelegenheid van de zevende Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) uitschrijft.

De uitdaging
Schrijf een essay voor de vakgemeenschap of voor het brede publiek met als thema “Thuis in de Toekomst”. Verder staat het je helemaal vrij het thema in te vullen zoals je dat zelf wilt. Het mag een solide betoog zijn, een dag uit een dagboek uit 2030, een pamflet, verzin het maar. Zolang het maar bestaat uit letters, woorden en leestekens. Dus géén plaatjes, grafieken, foto’s, etc.

Prijzen
Voor de beste inzendingen stellen we het volgende prijzenpakket beschikbaar: een hoofdprijs van 500 euro, een tweede prijs van 250 euro en maximaal 30 vrijkaartjes voor de DVDP. De wedstrijd staat voor iedereen open. In het bijzonder roepen we studenten en jongeren tot 30 jaar op om aan deze wedstrijd mee te doen.

Inzenden
Stuur je inzending vóór 23 april naar info@neprom.nl o.v.v. "Essaywedstrijd Thuis in de Toekomst".  Een deskundige jury (met onder andere leden van het NEPROM bestuur) beoordeelt de ingezonden essays en maakt uiterlijk 1 mei bekend wie er in de prijzen valt. De beste essays willen we bundelen in een publicatie, die we tijdens de DVDP lanceren.

Voorwaarden
Deelname staat voor iedereen open. Inzendingen ontvangen na 23 april doen niet mee. Het essay moeten vallen binnen het thema “Thuis in de Toekomst”, ter beoordeling van de jury. Maximaal één essay per persoon. Maximaal 900 woorden, inclusief titel. Juryleden en familieleden daarvan zijn van deelname uitgesloten. Beoordeling vindt anoniem plaats. Door mee te doen en een essay in te zenden, verleen je de NEPROM het copyright op je essay. Plagiaat leidt tot uitsluiting. Essays die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen door de jury zonder nadere toelichting worden uitgesloten van deelname. Over de beoordeling en eventuele uitsluiting wordt niet in discussie getreden en het oordeel van de jury is niet voor bezwaar vatbaar.

Tags