Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
26 februari 2024
Europees parlement stemt in met Natuurherstelverordening
Met behulp van de wet zou de aangetaste natuur in de EU hersteld moeten worden. NEPROM organiseert in het voorjaar een bijeenkomst om de implicaties te bespreken.

​​De veelbesproken Natuurherstelverordening is na een spannend onderhandelingsproces en langdurig traject aangenomen door het Europees parlement. Wat betekent dit voor ontwikkelaars? 

Over een maand brengen de ministers van de Europese lidstaten hun definitieve stem uit over de verordening, waarna de wet later dit jaar van kracht wordt. Gedurende het onderhandelingsproces zijn de oorspronkelijke voorstellen afgezwakt, omdat er gevreesd werd dat die te weinig ontwikkelingsgericht waren.  

  • Het zogenoemde 'verslechteringsverbod' is daarom een inspanningsverplichting geworden, om de staat van de natuur niet achteruit te laten gaan; 
  • De 'groennorm' (voor stedelijke ecosystemen) bevat geen concrete doelen meer. Er moet gezorgd worden voor een verbeterende trend. 

In de verordening staat wel dat: 

  • 30% van de gedegradeerde ecosystemen hersteld wordt tegen 2030 en 90% in 2050. 

De daarbij behorende opgave is groot. NEPROM organiseert daarom dit voorjaar een webinar over de vraag wat de Natuurherstelverordening betekent voor ontwikkelaars.  


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/gronduitgifte.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/gronduitgifte.jpg

Tags