Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 juni 2024
Europese Natuurherstelverordening
Op 17 juni behaalde de Europese Natuurherstelverordening een meerderheid in de Raad van de EU. De verordening verplicht lidstaten om tegen 2030 in een derde van de aangetaste gebieden natuurherstelmaatregelen uitgevoerd te hebben.

De Europese Natuurherstelverordening behaalde 17 juni een meerderheid in de Raad van de EU, met Ministers uit alle EU-landen. De stemming was uitgesteld tot na de Europese verkiezingen, omdat zij eerder niet op een meerderheid kon rekenen in de Raad. Het Europees parlement had al ingestemd.

De verordening is bedoeld om de staat van de natuur in de lidstaten te verbeteren door specifieke natuurdoelen te stellen. In 2026 moet Nederland plannen klaar hebben waarin staat hoe de natuur hersteld wordt. In 2030 moeten maatregelen zijn getroffen in een derde van de gebieden waar de natuur in slechte staat is.

Het was een lang wetgevingsproces. Na onderhandelingen zijn er o.a. op verzoek van Nederland aanpassingen doorgevoerd om het voorstel werkbaarder te maken.  

NEPROM informeert je na de zomervakantie door middel van een webinar verder over de eventuele effecten van de verordening voor projectontwikkelaars.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/volkshuisvesting%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/volkshuisvesting%20(1).jpg

Tags