Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 juli 2023
Europese natuurherstelwet naar volgende fase
Het Europees Parlement heeft zijn standpunt over de Natuurherstelwet bepaald. Deze versie is werkbaarder dan de vorige. NEPROM zal haar leden na de zomer uitgebreid inlichten.

Het Europees Parlement heeft zijn standpunt over de Natuurherstelwet bepaald. Hij heeft ingestemd met een afgezwakte versie. Op basis hiervan gaat hij de onderhandelingen met de Raad starten over de definitieve tekst.

Voor projectontwikkelaars zijn uit de meest actuele versie vooral de volgende twee punten van belang:

  1. de laatste tekst bevat voor lidstaten een zorgplicht voor een stijgende trend aan stedelijke groene ruimte en boomkroonbedekking. In de wet staat -een uitzondering daar gelaten- een nettoverliesverbod van stedelijk groen en boomkroonbedekking. De peildatum wordt de datum van inwerkingtreding van de wet; in plaats van 2021. Lidstaten moeten uiterlijk in 2030 zelf toereikende niveaus vaststellen voor 'een groennorm'. NEPROM wordt door BZK betrokken bij gesprekken hierover;
  2. het zogenoemde 'verslechteringsverbod' van de staat van de natuur is een inspanningsverplichting geworden; in plaats van een resultaatsverplichting. Ook buiten Natura 2000-gebieden gaat zij gelden en aandacht vragen. De mate waarin is afhankelijk van de toepassing en exacte invulling in Nederland.

De meest actuele versie is op bovengenoemde punten werkbaarder dan de vorige. NEPROM kijkt of ze haar leden na de zomer uitgebreider kan voorlichten over de gevolgen; via een webinar bijvoorbeeld. 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof3.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof3.jpg

Tags