Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/houd-het-eenvoudig.jpg
Nieuws
6 juni 2017
Expertteams om bouwprojecten te versnellen
De behoefte om projecten te versnellen komt op diverse manieren naar voren. Zo ook in de Samenwerkingstafel middeldure huur, waaraan de NEPROM deelneemt.

De behoefte om projecten te versnellen komt op diverse manieren naar voren. Zo ook in de Samenwerkingstafel middeldure huur, waaraan de NEPROM deelneemt. Niet iedereen blijkt bekend te zijn met de expertteams die het Rijk heeft ingesteld om bij te dragen aan versnelling. Daarom een korte toelichting op de expertteams en links naar meer informatie.

Er zijn twee expertteams die onderzoeken in welke concrete gevallen de procedures rondom bouwprojecten en transformatie kunnen worden versneld. Daarnaast is er een Juridische Expertpool Planschade. Deze expertteams zijn in te roepen door de betrokken partijen; zij worden geholpen met het handig toepassen van de regels zodat projecten daadwerkelijk tot stand komen.

Expertteam Versnellen
Het Expertteam Versnellen helpt bedrijven en gemeenten de oorzaken van de vertragingen bij bouwprojecten weg te nemen door op slimme wijze naar procedures te kijken, gebruik van regelgeving te beperken en zo weer dynamiek te brengen in het project. Indien gewenst kan Expertteam Versnellen ingezet worden bij projecten gericht op middenhuur. Het Rijk financiert de helft van de inzet van het expertteam, de andere helft wordt door de gemeente en/of de gezamenlijke belanghebbenden zelf gefinancierd.

Expertteam Transformatie
Het Expertteam Transformatie wil het creëren van woonoplossingen in leegstaand vastgoed stimuleren en werkt vraaggestuurd. De inzet van het expertteam loopt altijd via - of in samenwerking met - de gemeente. Ook andere belanghebbenden bij transformatie kunnen het expertteam inschakelen. Het Rijk financiert de helft van de inzet van het expertteam, de andere helft wordt door de gemeente en/of de gezamenlijke belanghebbenden zelf gefinancierd.

Juridische Expertpool Planschade
Om meer inzicht te geven in de risico’s en de mogelijkheden om op een goede manier om te gaan met aanpassingen in de plancapaciteit en bestemmingsplannen, biedt het Rijk de diensten aan van de Juridische Expertpool Planschade, de JEP.

Tags