Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet.jpg
Nieuws
20 juli 2021
Financiële bijdragen op verzoek van NEPROM doorgerekend
Volgens minister Ollongren blijkt uit de doorrekening dat ontwikkelaars de extra kosten van de verplichte bijdragen opvangen door lagere grondprijzen te bieden.

Minister Ollongren heeft op verzoek van de NEPROM de publiekrechtelijke verhaalbare financiële bijdragen doorgerekend. Dat is een nieuw instrument onder de Omgevingswet om publieke voorzieningen te bekostigen. De wet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. 

Aanleiding
Ook nadat de grondslag ('het amendement Ronnes') aangenomen was in de Tweede Kamer heeft de NEPROM zich continu hard gemaakt voor een redelijke afbakening en toepassing van dit leerstuk. Met deze doorrekening, het antwoord van de minister op een brief van de NEPROM en Kamervragen hierover, is er op zijn minst serieus naar het leerstuk gekeken achteraf. Daar is de NEPROM tevreden over. Een aangenomen amendement wordt namelijk automatisch onderdeel van een wet. De minister heeft daar in die zin eigenlijk geen invloed meer op na het destijds door staatssecretaris Kops gevoerde debat in de Tweede Kamer. Daarnaast bevat de door de minister recent verstrekte informatie en uitleg handvatten voor een redelijke discussie met gemeenten over de toepassing. Neem daar goed kennis van.   

Inhoud
Volgens de minister blijkt uit de doorrekening dat ontwikkelaars de extra kosten van de verplichte bijdragen opvangen door lagere grondprijzen te bieden. Daarnaast biedt de micro- en macroaftopping (kort en te simpel uitgelegd: opbrengsten minus kosten) bescherming. Van een kale kip, kan je tenslotte niet plukken. Daarnaast zou de regeling slechts een beperkt tijdelijk effect hebben op de woningbouwproductie. Omdat zij in de praktijk haar weg wel vindt en tijdig meegenomen wordt. Het zou daarbij vooral gaan om binnenstedelijke locaties en grootschalige uitleglocaties. Die overigens een groot deel van de lopende opdrachten en voorgenomen ontwikkelingen beslaan.

Deels kan de NEPROM de redeneringen van de minister volgen. De vraag is of zij (met name het punt van de grondprijzen) zo uitpakken in de huidige overspannen markt. Er zit in de redenering bovendien een uitnodiging tot het maximum af te romen. Daarnaast heeft het ogenschijnlijk geruststellende argument 'dat het uiteindelijk zijn weg wel vindt' al tot lucht in het koelsysteem van de woningmarkt geleid. Het wordt namelijk toegepast op alles wat tot extra kosten leidt. Met op dit moment een bubbel tot gevolg.   

Vervolg
Door het IBR, Stadkwadraat en een aantal zeer betrokken NEPROM-leden wordt deze zomer hard gewerkt aan een handreiking over dit onderwerp; kostenverhaal en financiële bijdragen. Zodat iedereen straks goed geïnformeerd en voorbereid is. Voor projectontwikkelaars betreft dit namelijk een van de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich mee brengt. Onder andere via het NEPROM Bulletin houden we je op de hoogte van het vervolg. Voor meer informatie kan je terecht bij Nicolette Zandvliet.


Tags