Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 december 2012
Flexibele huurwetgeving nodig
Het wetsvoorstel voor verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte past niet bij de roep om soepele huurwetgeving van betrokken stakeholders als de NEPROM.
Het wetsvoorstel voor verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte past niet bij de roep om soepele huurwetgeving van betrokken stakeholders als de NEPROM.

Er is behoefte aan een stelsel dat meegaat in de huidige, sterk veranderende retailmarkt en het bijbehorende winkellandschap. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten heeft in haar advies van 30 oktober jl. over bovengenoemd voorstel, aangestuurd op een integrale aanpak van het huurrecht bedrijfsruimte. Het wetsvoorstel dreigt een rem te zetten op broodnodige renovaties van winkelcentra en hun omgeving. De NEPROM heeft leden van de Tweede Kamer recent actief geïnformeerd over haar standpunt en van achtergrondinformatie voorzien.

Op 13 december dient de (eerste) schriftelijke voorbereiding van de behandeling het wetsvoorstel afgerond te zijn, op basis waarvan de gedachtenwisseling in de Tweede Kamer voortgezet wordt.

download de retailvisie 

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel of het NEPROM standpunt? Raadpleeg dan:

NEPROM-leden willen meer ruimte voor investeringen in kwaliteit
Retailvisie: van places to buy naar places to be
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/cityplaza.jpg

Tags