Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 juli 2019
Géén steun van ontwikkelaars voor Woondeal MRA
Op 5 juli tekenden minister Ollongren namens BZK en Femke Halsema namens de Metropool Regio Amsterdam de zogenoemde Woondeal MRA, met als belangrijkste doel het versnellen van de bouw van nieuwe woningen.

Op 5 juli tekenden minister Ollongren namens BZK en Femke Halsema namens de Metropool Regio Amsterdam de zogenoemde Woondeal MRA, met als belangrijkste doel het versnellen van de bouw van nieuwe woningen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 nieuwe woningen bijkomen in de regio. NEPROM, de vereniging van project¬ontwikkelaars, is gevraagd de Woondeal te steunen, maar zag daar uiteindelijk van af. 

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter zegt het te betreuren dat ze de Woondeal Metropool Regio Amsterdam niet kan tekenen. In een brief aan minister Ollongren en burgemeester Halsema schrijft zij dat de NEPROM wel achter de doelstellingen van de Woondeal staat, namelijk het verhogen van de woningbouwproductie en het verbeteren van de betaalbaarheid, maar een aantal afspraken tussen Rijk en regio niet kan steunen. Uitzetter: “De NEPROM wil graag een langjarig samenwerkingstraject aangaan met Rijk en gemeenten in de MRA om die doelstellingen te bereiken, maar als we onze steun voor alle maatregelen in voorliggende Woondeal zouden uitspreken, dan doen we onze eigen principes geweld aan.” 

Met name de aankondiging in de Woondeal dat de minister zich in zal zetten voor het opnemen van artikel 6.24 Wro in de nieuwe Aanvullingswet grondeigendom stuit de ontwikkelaars tegen de borst. Volgens de ontwikkelaars leidt dit stuk wetgeving, dat voor behandeling in de Tweede Kamer ligt, tot onacceptabele prijsstijgingen. Uitzetter: “We verzetten ons al een aantal jaar tegen deze wetgeving. Onze bezwaren hebben we ook meerdere malen uitgebreid uiteen gezet richting de Tweede Kamer en de minister. Op dit moment betalen ontwikkelaars bij elk nieuwbouwproject de publieke voorzieningen die door de gemeente voor het project moeten worden aangelegd. Denk aan alle nieuwe wegen in en naar de wijk toe, riolering, groenvoorzieningen, de kosten van de gemeenteambtenaren, etc. Daar hebben we ook helemaal geen problemen mee, sterker nog de NEPROM heeft ooit het initiatief genomen tot de wetgeving die dit regelt. Het nieuwe wetsartikel maakt het echter mogelijk dat gemeenten óók de rekening voor zaken bij ons neerleggen, die niets met het woningbouwproject te maken hebben. Dat betekent dat straks kopers en huurders van nieuwbouwwoningen mee moeten betalen aan bijvoorbeeld het opkopen en slopen van verouderde woningen, kantoren en kassen elders in de regio. Dat vinden wij niet te verdedigen. Bovendien vertraagt deze nieuwe wet de onderhandelingen over nieuwbouwprojecten in plaats van te versnellen.”  
      
Wat de NEPROM-voorzitter ook dwars zit is dat in de afgelopen twee jaar het Amsterdamse college zich ongevoelig heeft getoond voor de bezwaren van ontwikkelaars en beleggers ten aanzien van het Amsterdamse beleid, waar de nieuwbouw zwaar onder te lijden heeft. Veel investeerders hebben inmiddels de stad de rug toegekeerd. De NEPROM-voorzitter geeft aan dat de NEPROM-leden ondanks de kritiek nog steeds willen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Woondeal, als ze daartoe ook in staat worden gesteld. Ze heeft Ollongren en Halsema daarom gevraagd de NEPROM-leden als volwaardige partners te betrekken bij de verdere uitwerking en realisatie van de Woondeal.

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam (red.).

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Intentieverklaring.png, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/Intentieverklaring.png

Tags