Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 september 2018
G40-NEPROM-BZK Stedenconferentie
Op 20 en 21 september vond de geslaagde BZK-G40-NEPROM Stedenconferentie plaats in Almere. Er waren circa 45 deelnemers op bestuurs- en directieniveau vanuit de drie organiserende partijen.
Doel van de Stedenconferentie is ontmoeting en kennismaking tussen markt en overheden en het gezamenlijk delen van ervaringen om deze te vertalen naar de eigen opgaven. Tijdens de bijeenkomst passeerden een groot aantal onderwerpen binnen de fysieke pijler de revue. Over een aantal onderwerpen is afgesproken dat daar de komende tijd bijzondere aandacht aan wordt besteed. Waar mogelijk en zinvol gaan de partijen ook gezamenlijk onderwerpen oppakken in de vorm van pilots, gesprekstafels en een gezamenlijk optrekken richting andere partijen. Dit betreft:
  • samenwerking tussen corporaties, ontwikkelaars en gemeenten om de energietransitie in de bestaande voorraad in relatie met de vernieuwingsopgave op gang te brengen;
  • voorkomen dat straks in de post-euforiefase de vernieuwingsprocessen weer vastlopen, onder andere door afspraken te maken over continuïteit en die te borgen, in samenhang met financiële transparantie en het inzichtelijk maken van eigen belangen en drijfveren;
  • zoeken naar mogelijkheden om locaties weer vlot te trekken;
  • gezamenlijk oppakken van de verdichtingsopgave in nauwe samenhang met het verbeteren van de mobiliteit en de bereikbaarheid.

In de komende periode gaan BZK-G40-NEPROM aan de slag met deze actiepunten. Nadere berichtgeving volgt. We vonden de Stedenconferentie zeer geslaagd. Volgend jaar zullen we weer een echte gezamenlijke studiereis organiseren naar een goed met trein of bus bereikbare buitenlandse stad, waar we inspirerende voorbeeldprojecten en –trajecten kunnen bekijken en beleven. We hopen je daar binnenkort nader over te kunnen berichten.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/jaarcongres.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/jaarcongres.jpg

Tags