Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 juni 2012
Ga door met Crisis en herstelwet en SVIR
Op 6 juni stemt de Tweede Kamer over het al dan niet controversieel verklaren van een aantal onderwerpen. Ook de Crisis- en Herstelwet staat op dit lijstje. Ten onrechte, volgens de NEPROM.
Op 6 juni stemt de Tweede Kamer over het al dan niet controversieel verklaren van een aantal onderwerpen. Ook de Crisis- en Herstelwet staat op dit lijstje. Ten onrechte, volgens de NEPROM.

De Crisis- en Herstelwet biedt mogelijkheden tot versnelling en perspectief voor ruimtelijke projecten. Dit volgt uit de voortgangsrapportage 2011-2012 (Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet) die het ministerie van Infrastructuur en Milieu recent uitbracht. Een eerste voortgangsrapportage werd in december gepubliceerd. De Chw leidt tot werkelijke vernieuwing en investeringen in het ruimtelijk domein. Er is inmiddels een breed scala aan praktijkervaringen. De Chw fungeert bijvoorbeeld als hefboom in de zogenoemde ontwikkelingsgebieden.

De NEPROM betreurt het daarom dat het voorstel tot permanent maken op de voorlopige lijst van controversiële onderwerpen staat. Hierdoor wordt mogelijk niet alleen de aansluiting met de nieuwe omgevingswet gemist, maar kunnen ook de in het wetsvoorstel opgenomen quick wins wellicht geen doorgang vinden. Voor de uitvoeringspraktijk bevat het voorstel belangrijke kansen, zoals de mogelijkheid om onderzoeksgegevens langer te kunnen gebruiken en een kortere procedure voor tijdelijke afwijkingen van bestemmingsplannen. De mogelijke consequenties van het controversieel verklaren zijn dan ook zeer nadelig. De NEPROM vindt het terecht dat de Minister de Kamer hierop wijst in haar brief d.d. 4 juni.

Wij vragen de Kamerleden om de Crisis- en Herstelwet niet controversieel te bestempelen.

In het verlengde vragen wij ook aandacht voor de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De facto is deze nota al door de Tweede Kamer vastgesteld, maar ook dit traject – van de zogenoemde nahangprocedure - dreigt door de controversieelverklaring in de versukkeling te geraken. De aanpak van Minister Schultz, vastgelegd in deze nota, kan op veel draagvlak rekenen. Vertraging in de uitvoering helpt niet bij het bespoedigen van ruimtelijke investeringen. Ook dit traject dient naar de mening van de NEPROM doorgezet te worden.

Zie ook 'Kamerbesluit kan projecten vertragen' (Cobouw, 05-06-2012)


Update (05-06-2012 17:27)

Goed nieuws! De Crisis- en Herstelwet is niet controversieel verklaard. Zie ook dit korte berichtje in Cobouw 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/schultz-van-haegen-286.jpg

Tags