Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/woningmarkt-casino2.jpg, woningmarkt hypotheekverstrekking
Nieuws
8 maart 2012
Geen bezuinigingen; wel hervorming woningmarkt
Ontwikkelaars en vastgoedbeleggers doen een dringend beroep op het kabinet om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de hypotheekverstrekking op peil blijft.

Ontwikkelaars en vastgoedbeleggers doen een dringend beroep op het kabinet om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de hypotheekverstrekking op peil blijft, teneinde de woningmarkt uit het diepe dal te trekken. De ontwikkelaars en beleggers vragen het kabinet tevens om nu duidelijkheid te geven over de hervormingen van de woningmarkt op lange termijn.

In de gezamenlijke brief schrijven de brancheverenigingen NEPROM, NVB en IVBN dat de woningmarkt ernstig stagneert en dat de verkoop van nieuwbouwwoningen is teruggezakt naar ongeveer 1100 per maand, terwijl dat in de jaren voor de crisis het drie- tot viervoudige was. Volgens de drie verenigingen ligt dat vooral aan onvoldoende beschikbaarheid van hypotheekfinanciering. Zo ligt de hypotheekrente in Nederland 1% tot 1,5%  boven het niveau in de ons omringende landen, waardoor de gemiddelde Nederlander circa 30% meer aan hypotheekrente betaalt. Dit gegeven, in combinatie met het sterk aangescherpte beleid van de banken, maakt dat de starters nagenoeg geheel van de hypotheekmarkt zijn weggedrukt. De brancheverenigingen zijn van mening dat de koudwatervrees bij toezichthouders en hypotheekverstrekkers gebaseerd is op misverstanden en fabels. Zo schrijven zij:

"De Nederlandse woningprijzen zijn niet verontrustend hoog in vergelijking met de woningprijzen in de ons omringende landen. Evenmin is onze hypotheekschuld ‘dramatisch groot’; de netto loan-to-value bedraagt in Nederland net boven de 40%. Ook zijn er op Nederlandse hypotheken nauwelijks betalingsachterstanden in vergelijking met de ons omringende landen.”
 
NEPROM, NVB en IVBN vinden het vanwege de opgelopen maatschappelijke en economische druk en de onzekerheid bij de bevolking noodzakelijk, dat het kabinet nú een besluit neemt over de hervorming van de woningmarkt op lange termijn. De drie partijen sluiten daarbij aan op de opvatting van de 22 vooraanstaande economen, die onlangs een manifest over de woningmarkt publiceerden. Zij roepen op tot een evenwichtige aanpak op de koop- en huurmarkt, waarbij gekozen wordt voor een geleidelijke, langjarige invoering van de hervormingen, die van start moeten gaan na het inzetten van economisch herstel. De invoering zou budgetneutraal voor de overheid moeten verlopen, waarbij eventuele bezuinigingen via lagere belastingtarieven worden teruggegeven aan de burgers.
 
Uitgangspunten van de aanpak voor de koopmarkt zouden volgens de verenigingen moeten zijn:
 
• behoud van de hypotheekrenteaftrek, met een zeer geleidelijke afslanking in 20 jaar, gekoppeld aan een integrale, lange termijn herziening van het belastingregime;
• bevordering van aflossing van hypotheekschuld;
• de overdrachtsbelasting gaat naar nul.
 
Uitgangspunten voor de huurmarkt:
 
• langjarige, geleidelijke verhoging van de huren boven inflatieniveau, zodat naar een marktconform huurniveau wordt toegegroeid;
• lage inkomens worden gecompenseerd;
• investeringen in het middensegment worden bevorderd.
 
De drie brancheverenigingen roepen politieke partijen en maatschappelijke organisaties op om steun uit te spreken voor deze geleidelijke, integrale aanpak van de woningmarkt.