Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/warmtenet.jpg
Nieuws
12 juni 2012
Gelijkwaardigheidsbeginsel voor warmtenetten
De NEPROM zet zich al ruim een jaar in om misstanden rond grootschalige warmtenetten bij het ministerie onder de aandacht te brengen.

De NEPROM zet zich al ruim een jaar in om de misstanden rond grootschalige warmtenetten bij het ministerie onder de aandacht te brengen. Dit doen wij ook mede namens de andere branche-organisaties in het Lente-akkoord. Wij ageren onder andere tegen de aansluitplicht.

Verschillende gemeenten kenden al een aansluitplicht op warmtenetten. Per 1 april 2012 is deze aansluitplicht generiek overgenomen in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit kent een gelijkwaardigheidsbeginsel. Dit houdt in dat in plaats van aansluiting op een warmtenet ook een gelijkwaardige oplossing mag worden toegepast. Minister Spies heeft op 11 juni hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Deze gelijkwaardigheid geldt alleen voor nieuwe netten. Om in aanmerking te komen voor gelijkwaardigheid moet een alternatieve oplossing zonder aansluiting op het warmtenet tenminste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als aansluiting op het warmtenet.

Om dit te kunnen vergelijken stelt de gemeente een zogeheten Warmteplan vast. In dit Warmteplan is aangegeven: het gebied waarvoor het geldt; het maximaal aantal vereiste aansluitingen voor een gezonde exploitatie van het warmtenet en de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu die wordt bereikt met het warmtenet. Het Warmteplan geldt voor maximaal tien jaar.

Het ministerie van BZK wil met pilots volgen hoe de nadere invulling van de aansluitplicht in de praktijk werkt.