Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 mei 2014
Geslaagde bijeenkomst Ladder voor duurzame verstedelijking
Op 6 mei jl. vond er een NEPROM-bijeenkomst plaats over de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'.

Op 6 mei jl. vond er een NEPROM-bijeenkomst plaats over de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'. De 25 aanwezige (ervarings)deskundigen voerden een geanimeerde discussie.

Inmiddels 15 jaar na introductie van de SER-ladder en ruim anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de relevante bepaling in het Bro, is het onderwerp onverminderd actueel; zeker ten aanzien van detailhandel. Wat zijn de ervaringen? Hoe werkt het? Het Planbureau voor de Leefomgeving voert in opdracht van het Ministerie van I & M op dit moment een evaluatie uit naar de werking van de ladder. Tijdens de bijeenkomst werden ideeën uitgewisseld.

Het gaat om een onderwerp dat de komende jaren zal uitkristalliseren. De NEPROM zal in de toekomst wellicht vervolgbijeenkomsten organiseren. Ook over aanpalende onderwerpen die onder de huidige Wet op de ruimtelijke ordening (nog) een rol spelen. We denken dan aan de definitie van een goede ruimtelijke ordening, de rol die mogelijke Leegstand hierbij speelt, het leerstuk van de economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen en het begrip ‘provinciaal belang’.

Lees het uitgebreide verslag van de bijeenkomst, en een artikel van Jan Fokkema over dit onderwerp dat in ROmagazine van mei 2014 gepubliceerd is.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/keukentrap.jpg

Tags