Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
7 maart 2024
Gesprek in Tweede Kamer over circulair bouwen
Sander Woertman, programmaleider Lente-akkoord, was o.a. namens NEPROM aanwezig tijdens een rondetafelgesprek circulair bouwen om de visies van de samenwerkende brancheverenigingen in te brengen.

De samenwerkende brancheverenigingen NEPROM, Aedes, WoningBouwersNL, Bouwend Nederland en IVBN delen hun visie op circulair bouwen tijdens een rondetafelgesprek bij de Tweede Kamer.

Tijdens een uitgebreid Rondetafelgesprek van maar liefst vijf uur sprak een groot aantal belangenverenigingen, duurzame koplopers en adviseurs met Tweede Kamerleden over circulair bouwen. Een goede gelegenheid om kennis vanuit de sector over te brengen op de politiek, en van gedachten te wisselen over acties die door de Tweede Kamer in gang gezet zouden moeten worden om deze transitie gestalte te geven. Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord was aanwezig om de visie van de brancheverenigingen NEPROM, Aedes, WoningBouwersNL, Bouwend Nederland en IVBN in te brengen.

Veel sprekers grepen de bijeenkomst aan om de Kamerleden een wenkend perspectief mee te geven: circulair bouwen kan veel moois opleveren en is in potentie een grote verbinder rond politieke hangijzers als woningnood, arbeidstekort en boerenprotest. Maar dan moet het roer wel om.

Opvallend tijdens het rondetafelgesprek was de eensgezindheid onder de sprekers. De hele sector kijkt naar de Rijksoverheid. De belangrijkste oproep was dan ook: de sector heeft behoefte aan langetermijnvisie en zekerheid, dus kom met een road map die zekerheid geeft over de komende jaren, zodat de hele sector hierop kan inspelen. Daarnaast was duidelijk dat iedereen de noodzaak voelt om te sturen op CO2-reductie. Een deel van de Kamerleden vroeg om handvatten om die CO2-reductie gestalte te geven, zodat nationale en Europese doelstellingen gehaald kunnen worden.

Het Rondetafelgesprek Circulair Bouwen kan hier worden teruggekeken. ​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweede%20kamer.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweede%20kamer.jpg

Tags