Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/KAN%20BENG.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/KAN%20BENG.jpg
Nieuws
30 augustus 2022
Goed groen verschilt per situatie
Het webinar ‘Groen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen’ liet zien dat er veel mogelijk is mits er vroeg in het proces aandacht voor is en dat maatwerk vereist is.

Groen kan een positieve bijdrage leveren aan waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Maar welk groen is goed, wanneer is het goed genoeg en hoe hou je ook na oplevering de ambities overeind? En hoe krijg je dat voor elkaar bij verdichting van steden? Daarover ging het webinar ‘Groen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen’ georganiseerd door het programma Stedelijke Transformatie, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is.

Er is geen uniform antwoord voor elke gebiedsontwikkeling. Wel blijkt er veel mogelijk te zijn als de baten van groen vroeg aandacht krijgen bij een ontwikkeling. Je kunt het webinar terugzien en het bijbehorende artikel lezen via de site van Stedelijke Transformatie.

Wil je meer weten over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen? Kijk dan eens bij het Platform KAN. Dit is een programma van Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor. Doel is kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen om de nieuwbouw bestand te maken tegen klimaatverandering en wateroverlast, verdroging, hittestress te voorkomen. Groen kan de oplossing zijn, en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen. 

Tags