Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 november 2019
Green Deal Autodelen II
De Green Deal Autodelen II heeft als doel om autodelen te stimuleren, zowel qua aantal deelauto’s als het aantal autodelers. De groei van het aantal gebruikers ligt op koers, het aantal deelauto’s moet sterker groeien om de doelen te halen.

​Ongeveer een jaar geleden is de Green Deal Autodelen II gesloten, waarvan NEPROM één van de veertig ondertekenaars is. Doel van deze Green Deal is om bedrijven, overheden en burgers te stimuleren om maximaal gebruik te maken van autodelen. Concreet willen de ondertekenaars komen tot 100.000 deelauto’s in 2021 en 700.000 gebruikers van deelauto’s. Het aantal gebruikers ligt nu al rond de 515.000, waarmee het behalen van het gestelde doel in 2021 reëel lijkt. Om ook het gewenste aantal deelauto’s te bereiken, moet het aanbod aan deelauto’s de komende jaren nog sterker gaan groeien.

Tijdens de recente partnerbijeenkomst presenteerde de gemeente Den Haag haar activiteiten om autodelen te stimuleren. Daarbij kwam van alles voorbij, van een zeer geslaagde promotieactie, waarbij de gemeente een maand lang alle burgers met wie zij contact had een aanbieding deed om kennis te maken met autodelen via één van de beschikbare aanbieders in Den Haag, tot het aanpassen van het parkeerbeleid rond deelauto’s bij bouwontwikkelingen. Interessant is ook het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan naar de mobiliteitsprofielen van de inwoners. Per buurt heeft de gemeente nu inzicht in de mobiliteitsvoorkeuren van de bewoners, waaronder de mate waarin zij openstaan voor (auto)deelconcepten.

Alle aangesloten partijen zijn en blijven actief bezig met kennisontwikkeling en -deling, het promoten van deelauto’s in het algemeen, het verbeteren van de condities voor autodelen en met het concrete initiëren voor autodeelprojecten in bestaande wijken en bij nieuwbouw. De rol van de NEPROM is vooral het delen van kennis met haar leden en relaties. Van de deelnemende aanbieders van deelautomobiliteit werken Amber en Buurauto op verschillende locaties al samen met ontwikkelaars om deelauto’s te plaatsen bij nieuwbouwprojecten.

Nauwe betrokkenheid van ontwikkelaars is van belang, omdat gebruik van deelauto's van grote invloed kan zijn op parkeernormen, gebouwontwerp en stedenbouwkundige opzet is. Op welke manier speel jij in op de mogelijkheden van deelauto's voor vastgoedontwikkeling en aan welke kennis heb jij behoefte? Kijk op de website Autodelen.info voor cijfers, publicaties en andere informatie.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/auto%20delen%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/auto%20delen%20klein.png

Tags