Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/vernsellenwoningbouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/vernsellenwoningbouw.jpg
Nieuws
28 februari 2022
Groot plan voor woningbouw aan de randen van de steden
Er kunnen versneld 230.000 woningen extra aan de randen van de steden gebouwd worden. De NEPROM heeft minister Hugo de Jonge hiertoe een plan aangeboden.

Jaarlijks worden ongeveer 70.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat zijn er veel te weinig om het grote woningtekort in te lopen. Daardoor kunnen veel woningzoekenden geen geschikte woning vinden en lopen de huren en koopprijzen sterk op. Minister De Jonge heeft aangekondigd binnenkort met een Woningbouwprogramma te komen, met daarin maatregelen die de bouw van 100.000 woningen per jaar moeten garanderen. De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, heeft de minister aangeboden hem hierbij te helpen.

Volgens de NEPROM is het van cruciaal belang dat de minister niet alleen zijn kaarten zet op het verder verdichten van de steden, maar dat hij ook woonwijken aan de randen van de steden laat bouwen. Desirée Uitzetter, voorzitter NEPROM: “De afgelopen jaren is alle aandacht uitgegaan naar herontwikkeling en transformatie van bestaand bebouwd gebied in de steden. Ook wij zetten ons er voor in om de woningbouw daar te versnellen en op te schalen, maar we zien tegelijkertijd dat het vaak veel duurder en lastiger is en veel meer tijd kost om plannen binnen de steden tot ontwikkeling te brengen. Wij verwachten dat op veel van de grootschalige, binnenstedelijke locaties die het Rijk daarvoor heeft aangewezen pas tegen 2030 de eerste woningen opgeleverd worden. Dat is veel te laat.”

Volgens de NEPROM moet de minister met de provincies en gemeenten afspraken maken om met voorrang nu óók nieuwe woonwijken aan de randen van de steden te bouwen. Volgens de ontwikkelaars kunnen alleen door de combinatie van woningbouw in de stad én daarbuiten de grote tekorten voor 2030 worden teruggedrongen. Om de urgentie hiervan kracht bij te zetten, bood Uitzetter - mede gesteund door Bouwend Nederland en IVBN (institutionele vastgoedbeleggers) - minister De Jonge hiervoor een plan aan. De publicatie bevat een kaart met meer dan 100 buitenstedelijke locaties, die nog niet in de officiële gemeentelijke plancapaciteit zijn opgenomen en die in totaal ruimte bieden aan ongeveer 230.000 nieuwe woningen.

Uitzetter: “Ongetwijfeld zijn er nog veel meer van dit soort locaties te vinden. Veel van die gebieden zijn jaren geleden al aangewezen voor woningbouw, maar ze komen niet van de grond omdat er geen prioriteit aan wordt gegeven. De minister kan dit doorbreken, zodat er sneller meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Het gaat wat ons betreft niet alleen om huizen met een tuin, maar ook om appartementen voor onder andere starters en ouderen. De nieuwe woongebieden moeten ook veel ruimte bieden aan groen en water en voldoen aan de nieuwste klimaat- en duurzaamheidseisen. Doordat de grond op de in kaart gebrachte locaties meestal in bezit is van gemeenten of marktpartijen kan hier op korte termijn wél gestart worden met de bouw van grote aantallen betaalbare woningen. Wij bieden onze langjarige expertise, ons organiserend en investerend vermogen en onze locaties aan om samen met overheden en andere organisaties die ambities waar te maken.”