Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 november 2019
Grote tevredenheid bewoners ZEN-woningen
ZEN-woningen zorgen over het algemeen voor een hoge tevredenheid. Zowel de energiezuinigheid als het comfort van de woningen scoren goed.

Voorlichting over toegepaste technieken en installaties kan beter

ZEN-woningen (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) zorgen over het algemeen voor een hoge tevredenheid. Zowel de energiezuinigheid als het comfort van de woningen scoren goed. Dat blijkt uit een woonbelevingsonderzoek van het ZEN-platform waar in het voorjaar van 2019 302 bewoners uit 31 nieuwbouwprojecten met ZEN-woningen aan hebben meegewerkt.

Volgens ZEN, sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB), is de bouwpraktijk met het realiseren van ZEN-woningen de juiste weg ingeslagen. Het streefcijfer van het ZEN-platform – minimaal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – wordt gemiddeld ruimschoots gehaald. Het gemiddelde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek deelnamen is een 7,9. De doelstelling van het ZEN-platform is het realiseren van Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen, van bijna energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Met het woonbelevingsonderzoek is getracht te achterhalen hoe tevreden de bewoners daadwerkelijk zijn: Vinden ze de woning comfortabel? Hoe ervaren ze de energiezuinige maatregelen en systemen? Maar ook: waar zijn bewoners niet tevreden over? Begrijpen ze de installaties voldoende? Is de voorlichting over de nieuwe woning voldoende geweest?

Comfortabel gevoel en verse lucht
De meerderheid van de bewoners geeft aan tevreden te zijn over de behaaglijkheid en de luchtkwaliteit in de woning. Veel bewoners zijn positief over het comfort. Er zijn relatief weinig klachten over tocht, vocht en schimmel. Opvallend is dat bewoners met balansventilatie (mechanische afvoer en mechanische toevoer van verse lucht) vaker vinden dat zij in een bovengemiddeld comfortabele woning wonen. De negatieve ervaringen met balansventilatie behoren daarmee eindelijk tot het verleden.

Lage energierekening
Voor energiegebruik betalen de deelnemers maandelijks een bedrag tussen minus € 50 en € 250, met een gemiddelde van € 54 per maand. Bij woningen met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van nul of lager bedragen de gemiddelde maandelijkse energiekosten € 47 en bij een woning met een EPC groter dan nul is dat € 82. Het gemiddelde maandbedrag voor energie is bij nul-op-de-meter woningen (NOM-woningen) met een energieprestatiegarantie € 31. Van de bewoners van deze NOM-woningen betaalt 41% geen maandelijkse energiekosten, of krijgt geld terug. Sommige bewoners relativeren de besparingen, omdat er soms nog extra kosten voor onderhoud (filters) of huur of lease van de installatie bij komen, waardoor de besparingen minder groot zijn dan ze op het eerste gezicht lijken.

Overige leerpunten en inzichten
Het onderzoek levert ook nuttige inzichten op voor de verdere ontwikkeling van zeer energiezuinige nieuwbouw. Opgemerkt wordt om bij toekomstige projecten extra aandacht te besteden aan de punten die volgens bewoners beter kunnen: betere geluidsisolatie, meer ventilatie in de keuken en de regelbaarheid van de temperatuur. Een ander advies is om meer voorlichting te geven. De toegepaste technieken en installaties zijn voor bewoners vaak nieuw. De bewoners willen daarom uitleg over hoe een en ander werkt, instructies voor de bediening, en heldere uitleg over het beheer en het onderhoud. Dit bij voorkeur op verschillende manieren (diverse media) en op meerdere momenten.

Onderzoeksopzet
De enquêtevragen zijn opgesteld door BBA Binnenmilieu. Het onderzoek is uitgevoerd door WONO Bureau voor Woononderzoek. De begeleidingscommissie bestond uit de leden van de themagroep: Jan Roelof Hoving (Vereniging Eigen Huis), Nelleke Nelis (Making Space), Edwin Groot (Stichting Klantgericht Bouwen), Anneke Verhagen (Ymere), Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu), Els de Jong (WONO Bureau voor Woononderzoek) en Claudia Bouwens (Lente-akkoord). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partners van het Lente-akkoord.

Klik hier voor het volledige rapport 'Woonbelevingsonderzoek bij bewoners van ZEN nieuwbouwwoningen. 

Op deze pagina van het Lente-akkoord staan ook de bijlagen van het rapport.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/ZEN%20woning%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/ZEN%20woning%20klein.png

Tags