Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 oktober 2019
Handreiking dienstenrichtlijn
De vraag in hoeverre de overheid via ruimtelijke voorschriften vestigingsbeperkingen mag stellen, houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Een uitspraak van de Raad van State schept hierover nu meer duidelijkheid en is aanleiding geweest om een handreiking op te stellen.

​De vraag in hoeverre de overheid via ruimtelijke voorschriften vestigingsbeperkingen mag stellen, houdt de gemoederen al lange tijd bezig. De uitspraak van de Raad van State in een geschil tussen de gemeente Appingedam en de eigenaar van winkelpanden aan het Woonplein schept hierover meer duidelijkheid. Dit geschil draaide om de vraag of de gemeente branchebeperkingen mag opnemen voor het Woonplein, waardoor daar (onder andere) geen schoenenzaak gevestigd kan worden. De uitspraak komt erop neer dat de gemeente met de juiste motivering en onderbouwing winkels in de branchegroep mode en luxeartikelen, waaronder schoenenzaken vallen, van het Woonplein mag weren.

Deze uitspraak is aanleiding geweest voor het Rijk om een handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening op te stellen. In de handreiking ligt de nadruk op de wijze waarop ruimtelijke voorschriften aan de Dienstenrichtlijn moeten worden getoetst. De handreiking biedt inzicht in de achtergrond en de doelstelling van de Dienstenrichtlijn, het Nederlandse detailhandelsvestigingsbeleid en de kaders waarin ruimtelijke voorschriften moeten worden getoetst aan de Europeesrechtelijke voorwaarden. Aan de hand van jurisprudentie wordt voor overheden inzichtelijk gemaakt welke risico’s er in het licht van de Dienstenrichtlijn kleven aan het stellen van ruimtelijke beperkingen over economische activiteiten (diensten). De handreiking is een richtlijn om deze risico’s te beperken.

Zie voor meer informatie de website van de Retailagenda.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Appingedam%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Appingedam%20klein.png

Tags