Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 oktober 2013
Heijmans RealExchange
Twee kunnen meer dan één. Dat is de gedachte achter het concept RealExchange, een instrument voor ruilverkaveling van kantoren, dat Heijmans ontwikkelt in samenwerking met het Kadaster.

Twee kunnen meer dan één. Dat is de gedachte achter het concept RealExchange, een instrument voor ruilverkaveling van kantoren, dat Heijmans ontwikkelt in samenwerking met het Kadaster.

In een gebied met (half)leegstaande kantoren worden de huurders samengevoegd in de daarvoor meest geschikte panden. Deze panden krijgen een upgrade in onder andere energieverbruik en faciliteiten. De panden die hierdoor leegkomen worden herontwikkeld naar een nieuwe functie. Uitgangspunt voor RealExchange is dat de contante waarde in de toekomstige situatie, hoger is dan de contante waarde in de huidige situatie, na aftrek van de investeringskosten. Resultaat is vermindering van de leegstand in de individuele panden en verbetering van de kwaliteit van het gebied in zijn geheel.

Op dit moment loopt er een pilot om het idee verder uit te werken met huurders en eigenaren van vijftien kantoorpanden en de betreffende gemeente. Zij blijken behoefte te hebben aan een gezamenlijk opgestelde gebiedsvisie die inzicht geeft in de gewenste toekomstsituatie die het meest oplevert voor het gebied als geheel. Dit geeft kaders voor een integraal plan van ruilen, herontwikkelen en transformeren en voorkomt suboptimale (deel)oplossingen.

De betrokkenen zijn enthousiast, maar of de uitvoering slaagt staat of valt met de bereidheid van eigenaren om investeringen te doen waar ook anderen profijt van hebben. Vertrouwen is hier dus belangrijk. Ook zal je om moeten gaan met eigenaren in een gebied die niet kunnen of willen investeren.

Lees meer over het concept RealExchange in dit blog van Anneke Dalhuisen

Bekijk deze slides over het project RealExchange

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/realexchange-2.jpg

Tags