Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/koopwoning.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/koopwoning.jpg
Nieuws
23 februari 2022
Hernieuwde aandacht voor NEPROM-gedragscode
Minister Hugo de Jonge heeft in samenwerking met een aantal brancheverenigingen een verbeterplan opgesteld om de integriteit van makelaars te vergroten.

Recent is de NEPROM-gedragscode aangepast en uitgebreid met een passage waarin staat dat  voor NEPROM-leden een transparante en non-discriminatoire procedure vereist is bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen (koop). Dat betekent dat vooraf aan de potentiële kopers duidelijk moet worden gemaakt hoe de toewijzing plaatsvindt. Bijvoorbeeld door loting, op volgorde van binnenkomst, of andere criteria die gehanteerd worden. We zijn nog in gesprek met het ministerie voor VRO over dit onderwerp, naar aanleiding van een Kamermotie hierover.  

Verbeterplan koopproces van woningen
Minister Hugo de Jonge heeft met brancheverenigingen NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis een verbeterplan gemaakt ter vergroting van de integriteit van makelaars. Feitelijk gaat het om een verbeterplan voor het koopproces van woningen. Hier vind je meer informatie: 1848.nl - Verbeterplan koopproces van woningen. Gelijke behandeling van gegadigden staat ook in dit document voorop.

Nadere informatie bij Nicolette Zandvliet

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/koopwoning.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/koopwoning.jpg

Tags