Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 juli 2014
Herstel verkoop nieuwbouwhuizen
De nieuwbouw koopwoningenmarkt herstelt zich voorzichtig van de zware crisis. Zo blijkt uit de jongste cijfers van de Monitor Nieuwe Woningen.

Koopbereidheid consument neemt toe

De nieuwbouw koopwoningenmarkt herstelt zich voorzichtig van de zware crisis. In het eerste half jaar van 2014 zijn aanzienlijk meer woningen verkocht dan in voorgaande crisisjaren, zo blijkt uit de jongste cijfers van de Monitor Nieuwe Woningen. De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, verwacht dat in de komende maanden de verkoop van nieuwe huizen verder zal aantrekken.

Nieuwbouwmarkt trekt aan
Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen in het eerste kwartaal van 2014 lag met 4.890 ruim boven het niveau van het eerste kwartaal van vorig. De voorlopige cijfers voor het tweede kwartaal van dit jaar laten een stijging naar net boven de 5.000 zien. De regionale verschillen zijn echter groot, waarbij de provincies Gelderland en Noord-Brabant en de Randstad het beste scoren.

Wienke Bodewes, voorzitter NEPROM: “Wij verwachten dat het aantal verkochte nieuwbouw-huizen over heel 2014 op ruim 20.000 uitkomt, tegen 13.500 over 2013 en 15.000 in 2012. Kortom, een behoorlijk herstel waarbij we moeten bedenken dat we uit een diep dal komen. Op dit moment worden vooral relatief goedkope starterswoningen verkocht, maar ik verwacht dat binnenkort ook het middensegment verder aan zal trekken. Ook wat dat betreft volgt de nieuwbouw met enige vertraging het herstel van de markt van bestaande koopwoningen.”

Meer vertrouwen consument
Verschillende indicatoren wijzen op herstel van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. De Eigen Huis Marktindicator stijgt al zeventien maanden achtereen en bereikte in mei het niveau van 90. Dat getal duidt nog op een licht negatief sentiment. Ook de cijfers van Niki, een centrale database voor het aanbod van nieuwbouw woningen, duiden op een aanzienlijk gestegen belangstelling van potentiële kopers in het eerste half jaar van 2014. Volgens Bodewes is de koopbereidheid bij de consument in de afgelopen maanden sterk toegenomen.

Koopimpuls door belastingvrij schenken
De tijdelijke mogelijkheid om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken ten behoeve van de aankoop van een huis geeft de woningmarkt een forse impuls naar mening van de NEPROM-leden. Opvallend vaak blijkt daar bij de aankoop van een nieuwbouwwoning gebruik van gemaakt te worden; reden voor NEPROM-voorzitter Bodewes om richting het rijk de voortzetting van deze regeling te bepleiten.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/nieuwbouw2.jpg

Tags