Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 september 2012
Herziene uitgave Checklist overeenkomsten met gemeenten
In deze herziene uitgave is meer aandacht besteed aan de positie van de gemeente.

De NEPROM heeft in 2010 voor haar leden een informatieve checklist opgesteld, te hanteren bij het sluiten van projectontwikkeling-overeenkomsten met gemeenten. Een checklist primair bedoeld voor niet-juristen, die van praktisch nut kan zijn bij het uitonderhandelen, opstellen en redigeren van projectontwikkeling-overeenkomsten met gemeenten.

In de checklist worden de verschillende aspecten van het projectontwikkelingsproces behandeld die in dit soort overeenkomsten plegen te worden geregeld, van ontwikkeling en realisatie tot gronduitgifte en grondexploitatie.

In juli 2012 is een herziene uitgave van deze zeer gewaardeerde checklist verschenen. In deze herziene uitgave is meer aandacht besteed aan de positie van de gemeente. Zo wordt beter inzichtelijk waar niet alleen voor de ontwikkelaar, maar ook voor gemeenten de grenzen liggen en welke contractvoorwaarden als (min of meer) gebruikelijk en redelijk kunnen worden beschouwd.

Verder zijn er geen belangrijke wijzigingen in de eerdere uitgave aangebracht. Wel zijn sommige onderdelen uitgebreid en nader toegelicht. Ook is de checklist geactualiseerd en onder meer afgestemd op de in 2011 verschenen ‘De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011’ die de ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009’ heeft vervangen.

Evenals de eerdere uitgave heeft de herziene uitgave vooral het oog op overeenkomsten die betrekking hebben op de ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten.

Ben je geïnteresseerd in de checklist? Neem dan contact op met Emilie Berger (070 - 337 03 31)

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags