Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Marianne%20Davidson.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Marianne%20Davidson.jpg
Nieuws
8 juni 2022
Het gezicht van NEPROM New Generation: Marianne Davidson
In dit item maken we kennis met Marianne Davidson: vastgoedontwikkelaar en manager duurzaamheid & innovatie bij VolkersWessels Vastgoed én lid van NEPROM New Generation.

Marianne Davidson is werkzaam bij VolkerWessels Vastgoed als vastgoedontwikkelaar en manager duurzaamheid & innovatie. Marianne is voornamelijk werkzaam in West-Nederland en dan met name in de provincie Zuid-Holland.

In "Het gezicht van NEPROM New Generation" komt iedere keer een ander lid van New Generation aan het woord over de dagelijkse werkzaamheden, visie én de NEPROM New Generation.

Wat wil jij toevoegen aan een ontwikkeling?
Een ontwikkeling is in mijn beleving geslaagd wanneer het kwaliteit toevoegt aan het leven van de gebruikers, maar ook kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Dat betekent dat ik met een brede blik naar een locatie probeer te kijken en daar zowel architectonisch, vanuit duurzaamheid als sociaal-maatschappelijk een verschil in wil maken. Zo scoren alle ontwikkelingen waarbij ik betrokken ben hoog op klimaatadaptatie en energetische duurzaamheid en voeg ik bijvoorbeeld in project Woonpaviljoen Voorzorg (Westergouwe) een sociëteitsruimte toe als ontmoetingsruimte voor de bewoners én de wijk.

Wat moeten we ontwikkelen om over 30 jaar nog steeds een goed woonklimaat te hebben in NL?
Vandaag de dag hebben we natuurlijk te maken met de uitdagingen van de grote woningbouwopgave die voor ons ligt. De klimaatdoelstellingen zijn echter niet minder uitdagend en urgent. Ik geloof dat je alleen een goed en gezond woon- en leefklimaat voor over 30 jaar kunt ontwikkelen als duurzaamheid een 'non negotiable' wordt. Als VolkerWessels hebben we daarom de ambitie om emissievrij te zijn in 2030. De woningbouwopgave zal gepaard gaan met een verdere verstedelijking van met name West Nederland. Om deze gebieden leefbaar te houden, zullen er, naast het tegen gaan van klimaatverandering, ook maatregelen getroffen moeten worden om de effecten van klimaatverandering terug te dringen. Dat betekent dat maatregelen voor een goede klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit centraal moeten staan. Hiermee houden we de steden en woonwijken aangenaam en leefbaar voor onszelf en onze kinderen. En een groene omgeving draagt ook nog eens bij aan onze geluksbeleving en gezondheid, wie wil dat niet?

Wat is je laatst gelezen boek of afgeronde serie?
Dat is de serie Billions.

Wat is de plek voor een vrijmibo?
Een aanrader vind ik restaurant Venster in RAUM Utrecht, te vinden op het Berlijnplein. Je kunt hier heerlijk borrelen in de zon met Utrechtse biertjes en home-made tortillachips, maar het leukste is toch wel de omgeving waarin je je bevindt. De plek is een gaaf voorbeeld van creatieve placemaking, waarbij futuristische bouwwerken en kunstzinnige installaties worden omgeven door bouwplaatsen van het nieuwe centrum van Leidsche Rijn.

Waarom NEPROM New Generation?
De NEPROM New Gen zie ik als een leuke, inhoudelijke en enthousiaste groep leeftijdsgenoten uit dezelfde sector, waarbij het netwerken en het delen van kennis en inspiratie centraal staan. Binnen een vereniging als de New Gen krijg je de ruimte om op een laagdrempelige manier de sector te leren kennen. Om die reden ben ik een aantal jaar actief geweest als bestuur. Eerst in organisatie van de studiereizen naar het Ruhrgebied en Antwerpen-Brussel, daarna heb ik twee jaar de rol van bestuursadviseur vervuld. In mijn rol als bestuursadviseur wilde ik vooral de New Gen zichtbaarder maken binnen de sector. Met behulp van een enquête onder de leden maakten we o.a. de aandachtspunten op persoonlijke ontwikkeling en de visie op leiderschap inzichtelijk. Dat zorgde voor interessante discussies met de 'gevestigde orde'. Een belangrijke les hieruit is dat we als New Gen vooral van ons moeten laten horen als we ergens behoefte aan hebben zoals training of coaching, maar ook onze eigen capaciteiten niet moeten onderschatten.