Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 mei 2023
Het gezicht van NEPROM New Generation: Noor Aghina
In "Het gezicht van NEPROM New Generation" komt iedere keer een ander lid van New Generation aan het woord over de dagelijkse werkzaamheden, visie én de NEPROM New Generation. Dit keer maken we kennis met Noor Aghina, projectontwikkelaar bij Synchroon.

Noor Aghina is projectontwikkelaar bij Synchroon. Noor werkt o.a. aan de gebiedsontwikkeling Wisselspoor in Utrecht en een aantal woningbouwprojecten in de gemeente Zuidplas. Daarnaast ligt haar focus ook op bouwen met de natuur. Zo heeft Synchroon vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vogelbescherming en is in samenwerking met Nest Natuurinclusief de gids 'Natuurinclusief Ontwikkelen' ontwikkeld.  

Wat wil jij toevoegen aan een ontwikkeling?
Sinds ik in de vastgoedsector werkzaam ben, heeft er in mijn ogen veel verschuiving plaatsgevonden in de focus van projectontwikkeling. Een nieuwbouwontwikkeling moet niet alleen een plek zijn waar mensen graag willen wonen, werken of recreëren, maar vooral ook een plek waar de natuur een waardige plek behoudt of krijgt. De uitdagingen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittestress en biodiversiteit worden steeds groter en móeten we meenemen in onze projecten. Ik hoop daarom partijen, waarmee we werken, te inspireren en aan te zetten om de stap naar circulair en natuurinclusief ontwikkelen en bouwen steeds vanzelfsprekender te maken. 

Wat moeten we ontwikkelen om over 30 jaar nog steeds een goed woonklimaat te hebben in NL?
De uitdagingen op gebied van klimaat, woningtekort, energiecongestie, etc. zijn groot. Om de CO2-uitstoot terug te dringen moet de focus veel meer komen te liggen op Paris-proof en natuurinclusief bouwen. We moeten ons veel bewuster worden van de impact die bijvoorbeeld materiaalkeuze heeft op het klimaat. Daarnaast moeten we niet alleen bouwen voor de mens, maar bouwen voor én met de natuur. In veel projecten proberen we al het goede te doen door aandacht te besteden aan het natuurinclusief en diervriendelijk ontwikkelen van nieuwbouw door bijvoorbeeld nestkasten te plaatsen. Echter heeft het plaatsen van een nestkast in een gebouw weinig impact als de habitat wensen van de doelsoort daar niet op afgestemd zijn. We hebben daarom onlangs samen met Vogelbescherming Nederland en Nest Natuurinclusief de gids 'Natuurinclusief Ontwikkelen' ontwikkeld.

Deze gids maakt het voor iedereen die bezig is met de ontwikkeling van onze leefomgeving gemakkelijk en inzichtelijk om voor en met de natuur te ontwerpen en bouwen. De gids bevat een handreiking die voor elke fase van het ontwikkelproces de stappen en ontwerpkeuzes inzichtelijk maakt. De maatregelen per doelsoort laten zien welke habitatwensen elk dier heeft, om de juiste leefomstandigheden te kunnen creëren. Niet alleen handig voor het natuurinclusief ontwikkelen van een project, maar ook om te zien wat je zelf kan doen.

Door het maken van de gids ben ik me steeds bewuster geworden van keuzes die ik maak in bijvoorbeeld type beplanting. Helaas zijn de plantensoorten die we in onze omgeving vaak zien niet inheems; zo leerde ik dat een inheemse wilg heel veel insectensoorten aantrekt, maar een treurwilg bijvoorbeeld niet inheems is. Ook de populaire plant blauwe regen is niet inheems en komt oorspronkelijk uit China/Japan. Die niet-inheemse soorten dragen dus niet/minder bij aan de bevordering van biodiversiteit. Ecologische waarde ontstaat door veel verschillende lagen van inheemse soorten die samen als robuust ecosysteem werken. Voor mij is er op groen-gebied nog veel te leren, ik start daarom binnenkort met de cursus Hovenier! 

Via deze link kun je de gids 'Natuurinclusief Ontwikkelen' downloaden.

Wat is je laatst gelezen boek of afgeronde serie?
Aangezien ik onlangs ben verhuisd naar een huis met tuin en daar nog veel moet gebeuren om de tuin klimaatadaptief en natuurvriendelijk te maken, ben ik onlangs begonnen met lezen van het boek 'Een tuin voor bijen en vlinders' van Albert Vliegenthart. Dit boek kreeg ik getipt van Nora Thierry van de Vlinderstichting, die haar tuin destijds aan de hand van het boek heeft getransformeerd naar een biodiverse tuin. De biodiversiteit gaat hard achteruit, zo is het aantal insecten de afgelopen 30 jaar ca. 80% afgenomen. Het is dus van groot belang dat we niet alleen de focus leggen op het natuurinclusief maken van onze nieuwbouwontwikkelingen, maar ook kijken wat je zelf kan doen. Haal die tegels uit de tuin en kies voor biologische inheemse beplanting! Daarnaast is het boek 'Only Planet, Klimaatgids voor de 21e eeuw' van Tim van Hattum ook zeker een aanrader. Het boek behandelt niet alleen de grote uitdaging waar we voor staan m.b.t. het klimaat, maar geeft ook concrete tips hoe je zelf je bijdrage kan leveren.

Wat is de plek voor een vrijmibo?
Toen ik nog in Rotterdam woonde, was de Biergarten één van mijn favoriete plekken voor een vrijmibo. In de zomer wordt vaak DÂK geopend op het dak van een parkeergarage in Rotterdam, dat is zeker ook een aanrader. In mijn nieuwe woonplaats Den Bosch zijn ook veel leuke borrelplekken te vinden; in de zomer wordt een strandvibe gecreëerd aan de Dieze genaamd 'Costa del Silo', waar ik al goede verhalen over heb gehoord. Verder zijn Café Chez Minée, Café DIT en de Overkant plekken waar ik graag kom!

Waarom NEPROM New Generation?
NEPROM New Gen is een hele leuke groep van vastgoedprofessionals die actief deelnemen aan activiteiten om kennis met elkaar uit te wisselen, nieuwe mensen te ontmoeten en inspiratie op te doen. Ik heb o.a. deelgenomen aan de City Tour XL naar Groningen. Heel leuk om op die manier veel verschillende mensen te leren kennen en nieuwe kennis op te doen op een gezellige en laagdrempelige manier!  

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nooragina.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nooragina.jpg

Tags