Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 maart 2023
Het gezicht van NEPROM New Generation: Teun van Hulst
In dit item maken we kennis met Teun van Hulst: Assetmanager bij Staedion.

Teun van Hulst is als Assetmanager werkzaam bij Staedion. In deze rol is Teun voornamelijk werkzaam in de regio Den Haag, waar hij met name betrokken is bij de initiatief- en haalbaarheidsfase van projecten. Naast nieuwbouw- en renovatieprojecten werkt hij een groot deel van zijn tijd aan de bestaande vastgoedportefeuille.

In "Het gezicht van NEPROM New Generation" komt iedere keer een ander lid van New Generation aan het woord over de dagelijkse werkzaamheden, visie én de NEPROM New Generation.

Wat wil jij toevoegen aan een ontwikkeling?
Wat ik graag wil toevoegen aan een ontwikkeling is de verbindende factor zijn tussen de wensen van nu, in combinatie met de lange termijnstrategie. Het inzichtelijk maken van effecten van bepaalde keuzes is hierbij een belangrijk onderdeel.

Wat moeten we ontwikkelen om over 30 jaar nog steeds een goed woonklimaat te hebben in NL?
Mensen kunnen ontzettend veel, maar waar we minder succesvol in zijn is het voorspellen van de toekomst. Mijns inziens is het daarom belangrijk om urgenties van nu, zoals duurzaamheid en grote stedelijke woningbehoefte, vooral te combineren met aanpasbaarheid en toegankelijkheid. Flexibeler omgaan met bestemmingen, ruimtegebruik en ook bepaalde gebouwen, gaat ervoor zorgen dat we beter op de toekomst voorbereid zijn. Daarnaast is het in deze tijd, van meer vraag dan aanbod en een grote urgente woningbouwopgave, extra belangrijk om na te blijven denken over de kwaliteit van de ontwikkeling, het woongenot van bewoners en de positieve impact op de omgeving. De daadwerkelijke test of de ontwikkeling geslaagd is, zal in veel gevallen pas in de toekomst plaatsvinden, bijvoorbeeld over 30 jaar.

Wat is je laatst gelezen boek of afgeronde serie?
The Big Short. Deze film kijk ik ongeveer één keer per jaar. Fascinerend hoe we als mensen een systeem hebben gecreëerd dat op globale schaal enorm kwetsbaar kan zijn. Goed om deze film af en toe te kijken, dit zorgt ervoor dat je bewust blijft van bijna ondenkbare risico's, maar geeft ook inzicht in kansen! Daarnaast ben ik ook groot liefhebber van oude maffiafilms zoals The Godfather. Alles gaat daar nog een paar versnellingen langzamer.

Wat is de plek voor een vrijmibo?
De StaediJong borrel! Sinds kort zijn we binnen Staedion bezig met het organiseren van StaediJong activiteiten. Een mooie gelegenheid voor 37-minners om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Iets wat in coronatijd een beetje is weggezakt, maar wat door veel 37-minners positief wordt ontvangen. Daarnaast vind ik het heerlijk om bij lekker weer even op het terras te zitten aan de Slotlaan in mijn woonplaats Zeist. 

Waarom NEPROM New Generation?
Vorig jaar ben ik voor het eerst aangesloten bij een event van Neprom New Generation. Het leuke hiervan is dat je met branchegenoten dezelfde passie deelt en hierover met elkaar van gedachten kan wisselen. Daarnaast geeft het een goed gevoel om kennis te maken met branchegenoten die waarschijnlijk in veel gevallen nog lang werkzaam zullen zijn in het vakgebied. De studiereis naar Keulen is tot nu toe mijn Neprom New Generation hoogtepunt. De andere events zijn ook zeker de moeite waard om aan deel te nemen. Het mooie aan de events is dat ze laagdrempelig zijn voor nieuwkomers om aan te sluiten.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/teun%20new%20gen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/teun%20new%20gen.jpg

Tags