Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 mei 2023
Hoe wordt houten woningbouw gewaardeerd?
Het Lente-akkoord, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is, heeft een groot onderzoek afgerond naar de consumentenwaardering van houten woningen en de resultaten hiervan samengebracht in een whitepaper.

De partners van het Lente-akkoord 2.0, Bouwend Nederland, Aedes, IVBN, WoningBouwersNL en NEPROM i.s.m. BZK, hebben een whitepaper gepubliceerd over de consumentenwaardering van houten woningen. Lees hieronder het persbericht.

Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen heeft een groot onderzoek afgerond naar de waardering van houten woningbouw en de ideeën en vooroordelen van de consument over wonen in houten woningen. Doel van het onderzoek is
om inzicht te geven in het marktpotentieel van houten woningbouw en te zien wat consumenten verwachten van houten woningen. Maar liefst 11.000 consumenten met verhuisplannen op de korte en middellange termijn vulden een zorgvuldig samengestelde enquête in. Uit de enquête blijkt dat 35 procent van de ondervraagden bij een volgende verhuizing een houten nieuwbouwwoning zou overwegen. Dat percentage kan toenemen door goede voorlichting over de vermeende nadelen van houtbouw. 

Houtbouw is in Nederland aan een opmars bezig. De eerste voorbeelden van moderne houtbouw zijn inmiddels gerealiseerd of in aanbouw. En er zijn nog talloze plannen voor houten woningbouw door heel Nederland. De noodzaak en behoefte om te bouwen met een flink lagere milieu-impact is daarvan de belangrijkste oorzaak. Tegelijkertijd moet er in ons land flink worden bijgebouwd om de woningnood aan te pakken. Om dat voor elkaar te krijgen groeit de aandacht voor industrieel en gestandaardiseerd bouwen. Veel fabrieken die hiermee bezig zijn, werken in meer of mindere mate met hout. Om vraag en aanbod ten aanzien van houten woningbouw op elkaar aan te laten sluiten, is inzicht in de woonwensen en perceptie van de consument cruciaal.  

Resultaten enquête gratis beschikbaar
 
Daarom heeft het Lente-akkoord 2.0 samen met een groep voorlopers op het gebied van duurzaam bouwen en woningbouw - AM, BPD, Amvest, Dura Vermeer en Syntrus Achmea - het initiatief genomen voor een groot marktonderzoek. Maar liefst 1100 respondenten vulden een zorgvuldig samengestelde enquête in waarin ze werden bevraagd op hun wensen, twijfels, voorwaarden en gevoelens ten aanzien van houten woningbouw. De resultaten van dit onderzoek, aangevuld met aanvullend literatuuronderzoek en een aantal interviews met bewoners van houten woningen en aanbieders van houten woonproducten, is samengebracht in een whitepaper.  

Consument wil houtbouw zelf ervaren
 
De algemene conclusie van de whitepaper is dat er zeker belangstelling is bij de consument voor het wonen in een houten woning. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel vragen en onzekerheden. Goede kennisoverdracht is daarmee één van de belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. Er is veel behoefte aan voorbeelden en concrete ervaringen, zodat houtbouw 'beleefbaar' wordt voor mensen en als gelijkwaardig wordt ervaren ten opzichte van traditionele materialen. Met deze en de andere uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek gaan de partners van Lente-akkoord 2.0 de komende tijd verder aan de slag. 

Over het Lente-akkoord
2.0 
Het Lente-akkoord 2.0 is een initiatief van de vijf grote bouwbrancheverenigingen NEPROM, Bouwend Nederland, Aedes, WoningBouwersNL en IVBN, samen met het ministerie van BZK. Binnen het Lente-akkoord 2.0 werken 28 bedrijven (projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwondernemingen en woningbeleggers) samen om vanuit de bouwpraktijk nieuwe kennis te ontwikkelen en ervaring op te doen met circulair industrieel bouwen. Daartoe worden binnen het programma circulaire, industrieel vervaardigde woningbouwprojecten gevolgd waarvan de bouw voor 1 januari 2024 start. In die projecten worden de nieuwste kennis en technieken toegepast die grootschalig duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk maken omdat de productie grotendeels fabrieksmatig, gestandaardiseerd en met duurzame materialen plaatsvindt. 

Meer informatie
 
Voor inlichtingen over het onderzoek of meer informatie over het programma, kun je contact opnemen met Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord 2.0 via s.woertman@neprom.nl 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/HOUTbaar.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/HOUTbaar.jpg

Tags