Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 mei 2012
Hogere btw leidt nu al tot problemen bij nieuwbouw
Ontwikkelaars en bouwers melden dat de voorgenomen btw-verhoging tot ongerustheid bij nieuwbouwkopers leidt.

Ontwikkelaars en bouwers melden dat de voorgenomen btw-verhoging tot ongerustheid bij nieuwbouwkopers leidt. De verhoging naar 21% heeft als onbedoeld effect dat ook kopers die recentelijk een nieuwe woning hebben gekocht, geconfronteerd worden met duizenden euro’s extra btw-afdracht. Ontwikkelaars en bouwers verenigd in Bouwend Nederland, NEPROM en NVB pleiten daarom voor overgangs­maatregelen. Voor wie onder het oude btw-tarief een nieuw­bouwwoning heeft gekocht, zou dit tarief ook voor de resterende betalings­termijnen moeten gelden.

Als het aan VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ligt, gaat met ingang van 1 oktober het hoogste btw-tarief van 19% naar 21%. Ook over nieuwbouwwoningen moet de hogere btw in rekening worden gebracht. Bij een gemiddelde nieuwbouwwoning van € 250.000 leidt dit tot een prijsverhoging van € 4.200. Voor kopers die vóór 1 oktober een nieuw huis hebben gekocht dat na 1 oktober wordt opgeleverd, heeft dit – waarschijnlijk onbedoeld - vervelende consequenties.

Bij de koop van een nieuwbouwwoning wordt de verkoopprijs in termijnen bij de koper in rekening gebracht. De eerste termijn heeft doorgaans betrekking op de aankoop van de grond; de rest van de termijnen wordt gefactureerd al naar gelang de bouw vordert. Volgens de belasting­wetgeving moet het btw-tarief in rekening worden gebracht dat geldt op het moment dat de prestatie is geleverd en de termijn wordt gefactureerd. Dat betekent dat kopers die een nieuwbouwwoning hebben gekocht die op het moment van invoering van het hogere btw-tarief nog niet is opgeleverd, over de dan nog resterende termijnen het hogere btw-tarief moeten betalen. Dat scheelt dus snel duizenden euro’s. Kopers kunnen hierdoor in de problemen komen, omdat hiermee bij de hypotheekverstrekking geen rekening is gehouden. Bovendien voelen nieuwbouwkopers zich ernstig tekort gedaan, omdat zij door deze regeling fors meer moeten betalen dan kopers van bestaande huizen. Bovendien zijn de kopers daarvan toch al in het voordeel doordat de overdrachtsbelasting op 2% blijft gehandhaafd. De eerste ongeruste kopers van nieuwbouwwoningen hebben zich al gemeld.

Bouwend Nederland, NEPROM en NVB pleiten ervoor dat de Tweede Kamer snel overgangsmaatregelen treft waardoor voor nieuwe woningen, die voor 1 oktober 2012 zijn gekocht, het oude btw-tarief blijft gelden. Op die manier worden gedupeerde nieuwbouwkopers gevrijwaard.

De bouwers en ontwikkelaars signaleren dat de ernstig door de crisis getroffen verkoop en bouw van nieuwe woningen door de btw-verhoging opnieuw een zware klap krijgt. De verkoop is van gemiddeld bijna 4.000 nieuwe woningen per maand in de jaren voor de crisis, gekelderd naar een niveau van 1.000 woningen per maand thans. Een verdere daling van de verkoop en dienaangaande van de productie heeft zeer nadelige gevolgen voor de bouwnijverheid en daarmee voor de gehele economie.

UPDATE
Zie ook het artikel "Voorgenomen btw-verhoging in relatie tot nieuwbouw/renovatie van woningen" op de NVB-website en de brief aan de Tweede Kamer over de voorgenomen btw-verhoging in relatie tot nieuwbouw/renovatie van woningen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/geld-onder-vergrootglas.jpg

Tags