Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 maart 2016
Holland Metropole op de MIPIM
Deze week presenteerde de Nederlandse Vastgoedwereld zich in Cannes op de MIPIM met een gezamenlijke stand, Holland Metropole. NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen doet verslag.

Deze week presenteerde de Nederlandse Vastgoedwereld zich in Cannes op de MIPIM met een gezamenlijke stand, Holland Metropole. Onder leiding van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en met in haar kielzog diverse andere gemeenten, organisaties en projectontwikkelingsbedrijven, werden de kansen die ons land, en dan met name de Randstad biedt internationaal onder de aandacht gebracht.

De MIPIM heeft natuurlijk de naam dat de beurs wat "over the top" is, maar feitelijk kun je constateren dat het bijzonder belangrijk is om met nationale en internationale investeerders het gesprek aan te gaan en hen te interesseren om in ons land te (blijven) investeren. Welnu, dat is precies wat Holland Metropole deed op een professionele en nuchtere manier zonder ongepaste glamour.

Opvallend is dat naast de grote Europesche steden, zoals London, Parijs en Berlijn, zeer veel steden zich gezamenlijk en als stadsregio presenteren. Holland Metropole past dan ook uitstekend in deze trend. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en natuurlijk ook Utrecht vormen een prachtige propositie als stedelijke regio voor investeerders, maar ook als platform voor de groei van onze economie en het faciliteren van onze groeiende huisvestingsbehoefte. Het is goed dat wij zelfbewust kijken naar de kansen die dit biedt. De steden liggen op steenworp afstand van elkaar en zijn complementair, qua economische kracht, cultuur en opleidingspotentieel.

Het is echter essentieel om na te denken hoe we de deze ontwikkeling een impuls kunnen geven. Hoe komen we tot een gezamenlijke ruimtelijke strategie, een plan om onze infrastructuur en het openbaar vervoer te verbeteren? Hoe creëren we een slagvaardige governance voor deze economische regio? Hoe kunnen we naast de realisatie van woningbouw in de steden ook komen tot het plannen voor nieuwe woningbouwlocaties die passen bij de wensen van de groeiende groep woningzoekenden in de Randstad en die tegelijkertijd tegemoet komen aan de eisen die we daar qua duurzaamheid en voorzieningen anno 2016 aan moeten stellen? Hoe doen we dat in een tijd dat ruimtelijke planologie op Rijksniveau is afgeschaft en het economisch hart van Nederland in drie provincies ligt?

Als het aan de wethouders van de grote steden ligt, zo heb ik op MIPIM gezien, dan is de ambitie zeker aanwezig om van Holland Metropole, of zo u wilt De Randstad, echt een succes te maken. Echter we moeten in de structuur waarmee we in Nederland werken aan onze ruimtelijke, programmatische en economische strategie ook stappen vooruit zetten, willen we in de komende decennia internationaal concurrerend blijven en in onze nationale behoeftes blijven voorzien. Daarom zou het verstandig zijn om op ook nationaal niveau – gevoed door de initiatieven vanuit de regio’s en de markt – een stevige rol te spelen, waarbij nationale visie gekoppeld wordt aan een concreet en realistisch uitvoeringsprogramma.

Bart van Breukelen
Voorzitter NEPROM

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom-bestuur/bart-van-breukelen.jpg

Tags