Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/debat%20hugo.jpg
Nieuws
2 februari 2022
Hoofdlijnendebat met De Jonge
Ter voorbereiding op het hoofdlijnendebat met minister De Jonge over de maatregelen in het coalitieakkoord op zijn beleidsterrein deed de Woningbouwcoalitie een aantal suggesties voor het versnellen van de woningbouw.
Op 27 januari vond in de commissie Binnenlandse Zaken een hoofdlijnendebat plaats over de maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met de nieuwe minister hiervoor, Hugo de Jonge. Ter voorbereiding hierop deed de Woningbouwcoalitie, bestaande uit Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVM, Vereniging Eigen Huis en WoningbouwersNL de leden van de commissie Binnenlandse Zaken een aantal suggesties voor het versnellen van de woningbouw. 

We deden aanbevelingen om te sturen op voldoende woningbouwlocaties, snellere en voorspelbare besluitvorming en procedures, industrialisatie van de woningbouw, betaalbare woningen en tijdige nutsaansluitingen. Lees hier de gezamenlijke brief

De minister stond uitgebreid stil bij het voeren van regie. Hij wil meer dwingend gaan optreden en benadrukte dat de gereedschapskist hiervoor beter gevuld en beter benut moet worden.
 
 
Hij kondigde aan half maart te komen met een Nationale Woon- en bouwagenda. Dit moet gezien worden als een overkoepelende agenda voor de belangrijkste thema’s die raken aan volkshuisvesting. Daaronder wil hij werken in programma’s met concrete doelstellingen. Hij benoemde de volgende zes programma’s: 
  • Woningbouw (100.000 woningen per jaar) 
  • Huisvesting van aandachtsgroepen 
  • Betaalbaar wonen / uitwerking van huurmaatregelen 
  • Wonen voor ouderen 
  • Verduurzamen gebouwde omgeving 
  • Leefbare en veilige wijken 
Rond het thema ruimtelijke ordening komt hij met twee programma’s betreffende de aanpassing van de Nationale Omgevingsvisie en ruimtelijke kwaliteit. 

Het debat is hier terug te kijken. 


Tags