Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 juni 2014
Houd het simpel! NEPROM-Praktijkseminar
Op donderdag 26 juni organiseert de NEPROM een Praktijkseminar over partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling in de Gasthuispoort te Breda.
PRAKTIJKSEMINAR Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling
Donderdag 26 juni 2014, Gasthuispoort Breda

De ministeries van BZK en  IenM, VNG, IPO en NEPROM waren de afzenders van de uiterst succesvolle en veel gebruikte Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, die inzichtelijk maakt hoe een marktselectie ingericht kan worden en vooral welke juridische voetangels en klemmen daarbij aan de orde zijn. De marktomstandigheden zijn in de afgelopen jaren echter ingrijpend veranderd. Dat vraagt om een vernieuwende aanpak, om andere plannen en om een ander planproces. Er vindt in de praktijk van de gebiedsontwikkeling een omslag plaats naar vraaggestuurde en meer flexibele ontwikkelingen in alle vastgoedsegmenten. Voor het zoeken van marktpartners hoeft vaak niet (meer) de zwaar opgetuigde Europese aanbesteding ingezet te worden; lichtere selectiemethoden verdienen onder de huidige marktomstandigheden vaak de voorkeur.

Voor de NEPROM reden om – met Akro Consult en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling - op basis van praktische ervaringen een aanvulling op de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling op te stellen, met nieuwe marktinzichten en met veel praktische tips voor overheden en marktpartijen: de Handreiking Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling: “Houd het simpel met vlag en wimpel”. Dit praktische, digitale werkje is gericht op de praktijk van de selectie als zodanig en besteedt slechts beperkte aandacht aan de juridische aspecten, uiteraard zonder die uit het oog te verliezen. Een publicatie met heel praktisch bruikbare handvatten over hoe in de huidige marktomstandigheden gemeenten en private opdrachtgevers (ontwikkelaars, corporaties en beleggers) het beste hun samenwerking kunnen aangaan bij het realiseren van publieke en  commerciële functies in een gebiedsontwikkeling.

Tijdens dit seminar wordt deze Handreiking Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling: “Houd het simpel met vlag en wimpel” uitgebreid toegelicht. De huidige markt kent nog veel onzekerheden. De meeste gemeenten zijn nog zoekende hoe ontwikkelopgaven vlotgetrokken kunnen worden en welke rol marktpartijen daarbij kunnen spelen. Voor de omslag naar vraaggericht en risicobeheerst ontwikkelen bestaat geen blauwdruk. Nog langer afwachten is geen optie! Het komt er nu op aan om gezamenlijk te onderzoeken wat wel mogelijk is en wie daaraan kan bijdragen. Slimme ontwikkelcompetities kunnen hierbij helpen.

Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkelcompetitie voor het project Gasthuispoort in Breda, waarin de gemeente een marktpartij heeft gezocht en gevonden om een complex binnenstedelijk project van de grond te krijgen. Een prachtige plek in de stad, eigendom van de gemeente, die al jaren stil lag qua ontwikkeling. Want wat te doen…Sloop? Hergebruik? Bouwen in een drukke binnenstad? Een marktconsultatie gevolgd door een marktselectie heeft ertoe geleid dat door ruimte te laten aan de markt en samen te werken met het doel voor ogen, een kwalitatief hoogwaardig plan is ontwikkeld dat een verrijking is voor de stad. Deze casus staat centraal tijdens dit praktijkseminar. De gemeente licht toe waarom voor deze aanpak is gekozen en de winnende marktpartij geeft zijn reflectie op de selectieprocedure en samenwerking. En om de casus kracht bij te zetten, vindt het praktijkseminar in het te transformeren gebouw plaats.

Na de verschillende presentaties is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar de opgedane inzichten en ervaringen verder te verkennen en te vertalen naar de eigen praktijk.

Een uiterst relevant en leerzaam seminar waarin u praktische handvatten krijgt aangereikt om uw eigen handelen te verbeteren en dat alles onder het motto: Houd het Simpel!

 

Programma

 

13:00
Ontvangst
13:30
Opening door middagvoorzitter
Jan Fokkema (directeur NEPROM)
13:40
Toelichting op de Handreiking 
Roger Kersten (Akro Consult)
14:10
Ontwikkelcompetitie Gasthuispoort Breda
Séverine Blok (gemeente Breda)
René Maas (Maas-Jacobs vastgoed bv.)
15:00
Pauze
15:30
Reflectie op Gasthuispoort vanuit ervaringen met Concurrentiegerichte Dialoog
Wouter van den Wildenberg (Fakton)
15:55
Vragen en discussie
17.00
Afsluiting - Informeel napraten bij borrel


Na afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding door het project Gasthuispoort.

 

Kosten deelname
NEPROM-leden: gratis
Gemeenten en andere overheden: 75 euro
Overigen: 150 euro

 

Annuleren
Annuleren is kosteloos mogelijk tot een week vóór de bijeenkomst. Bij latere annulering wordt u 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Indien u op de dag ervoor of de dag zelf afzegt, dan bent u het volledige deelnametarief verschuldigd. Wilt u een vervanger of annulering doorgeven? Dan dient u een e-mail te sturen aan info@neprom.nl.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/houd-het-simpel.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/houd-het-simpel.jpg

Tags