Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/houd-het-simpel.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/houd-het-simpel.jpg
Nieuws
11 september 2014
Houd het simpel!
Op 2 oktober organiseert de NEPROM in samenwerking met AKRO Consult een leerzame middag over het op gang brengen van gebiedsontwikkelingen met slimme ontwikkelcompetities.
PRAKTIJKSEMINAR Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling 
Donderdag 2 oktober 2014, Utrecht 

Na een geslaagd praktijkseminar in Breda organiseert de NEPROM opnieuw in samenwerking met AKRO Consult een leerzame middag over het op gang brengen van gebiedsontwikkelingen met slimme ontwikkelcompetities. Hoe kom je erachter wat marktpartijen nog kunnen? En hoe win je als ontwikkelaar zo’n ontwikkelcompetitie? Over deze en andere vragen gaat het seminar.

Onder de huidige marktomstandigheden is het vaak mogelijk en verstandig om met een eenvoudigere procedure een marktpartij te selecteren dan vroeger. De Handreiking Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling: “Houd het simpel met vlag en wimpel” biedt daarvoor praktische tips voor zowel overheden als marktpartijen. De Handreiking komt tijdens het seminar uitgebreid aan bod. Vervolgens vormen twee concrete voorbeelden van ontwikkelcompetities de opstap naar een gesprek om van elkaar te leren en de vertaling te maken naar de eigen praktijk.

Het eerste voorbeeld is het Noordgebouw direct naast het nieuwe Utrecht Centraal. Marktpartijen onderschreven in een marktconsultatie het concept dat de gemeente voor ogen had. Vanwege de complexiteit van de ontwikkeling richtte de gemeente de daarop volgende concurrentie gerichte dialoog op selectie van een samenwerkingspartner voor de lange termijn. De gemeente daagde de consortia daarbij uit om eerst na te denken over exploitatie en gebruik en pas daarna over het ontwerp. Hoe? Daarover hoort u alles op 2 oktober.

Een heel ander soort procedure is de meervoudige onderhandse procedure. Deze wordt als tweede voorbeeld toegelicht aan de hand van de selectie Noord-Hofland in Voorschoten.

Na de verschillende presentaties is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar de opgedane inzichten en ervaringen verder te verkennen en te vertalen naar de eigen praktijk.

Een uiterst relevant en leerzaam seminar waarin u praktische handvatten krijgt aangereikt om uw eigen handelen te verbeteren en dat alles onder het motto: Houd het Simpel!Programma


13:00
Ontvangst
13:30
Opening door middagvoorzitter 
Patrick Joosen (Bouwfonds Ontwikkeling, bestuurslid NEPROM)
13:40
Toelichting op de Handreiking
Roger Kersten (Akro Consult)
14:10
Ontwikkelcompetitie Noordgebouw Utrecht
Heleen Wijtmans (gemeente Utrecht)
Maarten Kievits (Fakton)
David Snelleman (Dura Vermeer Vastgoed)
15:00
Pauze
15:30
Ontwikkelcompetitie Noord-Hofland Voorschoten
John Geelen (Royal HaskoningDHV Legal Consultancy)
15:55
Vragen en discussie
17.00
Afsluiting


Kosten deelname
NEPROM-leden: gratis
Gemeenten en andere overheden: 75 euro
Overigen: 150 euroAnnuleren
Annuleren is kosteloos mogelijk tot een week vóór de bijeenkomst. Bij latere annulering wordt u 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Indien u op de dag ervoor of de dag zelf afzegt, dan bent u het volledige deelnametarief verschuldigd. Wilt u een vervanger of annulering doorgeven? Dan dient u een e-mail te sturen aan info@neprom.nl.

 

Tags