Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouw2%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouw2%20(1).jpg
Nieuws
29 januari 2021
Hulp voor vastgelopen projecten
Expertteam Woningbouw organiseert in de eerste twee weken van maart 2021 Versnellingskamers voor projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven om woningbouwprojecten te stimuleren en versnellen.

Het woningtekort in Nederland is groot. Alle zeilen moeten worden bijgezet om zo snel mogelijk iedereen voldoende en geschikte woonruimte te kunnen bieden. Reden voor het Kabinet om in te zetten op het stimuleren en versnellen van woningbouwprojecten door inzet van middelen en expertise. Daarom kunnen projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven samen met de betrokken gemeente eenmalig gestagneerde projecten aandragen om te klankborden met het Expertteam Woningbouw.

Gemeenten kunnen al een aantal jaar gebruik maken van de kennis en kunde van het landelijk opererende Expertteam Woningbouw.  Dit team van externe, onafhankelijke, deskundigen biedt gemeenten onder andere oplossingsrichtingen voor knelpunten in de initiatieffase van nieuwbouwprojecten en transformatieprojecten voor woningbouw. Om daadwerkelijk woningen te bouwen is de inzet van projectontwikkelaars onontbeerlijk. Markt en overheid hebben elkaar nodig. Ook marktpartijen kunnen in de initiatieffase van een project soms tegen knelpunten en belemmerende factoren aanlopen. Te denken valt aan een grondexploitatie of een anterieure overeenkomst waar de betrokken partijen het niet over eens kunnen worden.  

Versnellingskamers
In de eerste twee weken van maart 2021, organiseert het Expertteam Woningbouw van RVO daarom samen met programma Stedelijke Transformatie van Platform31 een beperkt aantal 'Versnellingskamers'. In deze online bijeenkomst van een uur krijgen projectontwikkelaars in samenwerking met de betrokken gemeente de gelegenheid om een woningbouwproject en de uitdagingen daarbij voor te leggen aan twee onafhankelijke deskundigen van het Expertteam Woningbouw. De gesprekken zijn vertrouwelijk. 

Inschrijving
Inschrijven kan tot en met 12 februari. Bent u iets te laat? Als er onvoldoende geschikte projecten zijn aangemeld, bekijkt het Expertteam de inschrijvingen die zijn ontvangen voor 19 februari ook nog.​ ​Binnen enkele dagen na sluiting van inschrijving vernemen geïnteresseerden of het project geselecteerd is voor deelname aan een Versnellingskamer. Selectie gebeurt op basis van een inschatting van het Expertteam Woningbouw van  de mate waarin een Versnellingskamer een verschil kan maken of een versnelling kan opleveren  voor het aangedragen project.  

De algemene lessen die worden opgedaan in de Versnellingskamers worden een later stadium in een seminar en/of publicatie met de praktijk gedeeld.  ​


Tags