Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/van-oud-naar-nieuw.jpg
Nieuws
18 december 2012
Hypotheekverstrekking starters versoepeld
De NEPROM verwelkomt de aankondiging van ministers Blok en Dijsselbloem dat hypotheek-voorwaarden voor starters met perspectief op inkomensstijging worden versoepeld.

Op 14 december maakten ministers Blok en Dijsselbloem bekend dat de hypotheek-voorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging worden versoepeld. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. Volgens de NEPROM is nog onduidelijk hoe de maatregel in de praktijk uitwerkt, maar is het wel een helder signaal aan de AFM dat het toezicht te ver is doorgeschoten.

Verschillende maatschappelijke organisaties hebben al langer op deze maatregel aangedrongen, die per 1 januari 2013 ingaat. Zo maakte de startersmaatregel onderdeel uit van het Nationaal Stimuleringspakket Woningmarkt, dat de NEPROM initieerde en dat tijdens de formatie breed werd gesteund. De vereniging van ontwikkelaars heeft ook tijdens het kennismakingsgesprek dat zij met minister Blok voerde op deze maatregel aangedrongen. De NEPROM is er positief over dat minister Blok snel heeft gehandeld op dit dossier en deze startersmaatregel treft. Al eerder liet Blok zien dat hij doortastend kan optreden. Zo stelde hij de starterslening veilig onder het nieuwe annuïtaire aflossingsregime en zorgde hij ervoor dat huishoudens met een restschuld daarover gedurende 10 jaar toch de rente kunnen aftrekken.

De NEPROM signaleert echter ook dat nog zeer onzeker is hoe de nieuwe maatregel precies gaat uitwerken. Het kabinet verwacht dat banken door de maatregel meer maatwerk kunnen toepassen, maar tegelijk stelt het kabinet dat er objectieve informatie beschikbaar moet zijn waaruit blijkt dat de inkomensstijging binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Deze formulering roept nog veel vragen op.

De ministeriële regeling waarin deze voorwaarden worden opgenomen, wordt eind deze week gepubliceerd, maar het lijkt niet aannemelijk dat de formulering veel concreter zal zijn dan verwoord is in de brief aan de Tweede Kamer. Het is straks aan de banken om te beoordelen of de “objectieve informatie” voldoende houvast biedt over een daadwerkelijke salarisstijging. En daarna zal de AFM beoordelen of de banken de afweging op een juiste manier hebben uitgevoerd.

De praktijk zal moeten uitmaken welke redeneringen gerechtvaardigd zijn.  Betekent de nieuwe maatregel bijvoorbeeld dat wanneer je een vaste baan hebt en nog niet aan het eind van je salarisschaal zit, de periodieken in die schaal bij de hypotheekverstrekking mogen worden meegenomen? Dat zou mooi zijn. Maar voor hoeveel jonge mensen geldt dat nog dezer dagen? Of mag de redenering zijn: je bent net afgestudeerd; je hebt werk in een kansrijke sector; dus we mogen er vanuit gaan dat je salaris binnen vijf jaar met 20% zal stijgen, dus dat nemen we mee in de hypotheekverstrekking?

Kortom, het is nog afwachten hoeveel starters hiermee op zullen schieten, maar het is in elk geval een duidelijk signaal richting banken en AFM dat het kabinet vindt dat de hypotheekverstrekking verruimd mag worden, zonder meteen alle remmen los te gooien. Dat is winst!

Met de nieuwe ministeriële regeling zal ook worden vastgelegd dat voor energiezuinige woningen de LTV (loan to value) op 106% blijft staan. Dat zal ook de komende jaren zo blijven, terwijl voor niet-energiezuinige woningen de LTV geleidelijk wordt verlaagd naar 100%. Nieuwbouwwoningen met een A++-label blijven daarmee het recht houden op 106% hypotheek.

Positief is ook dat het kabinet besloten heeft de leeftijdsgrens voor onbelaste schenkingen van ouders aan hun kinderen te verhogen van 35 naar 40 jaar. Ouders mogen voortaan eenmalig maximaal 24.144 euro belastingvrij schenken als hun kinderen 18 tot 40 jaar zijn. Als het geld is bedoeld om een huis te kopen, een hypotheek af te lossen of een studie te bekostigen, mag de eenmalige gift zelfs 50.300 euro bedragen.