Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit4.jpg
Nieuws
7 augustus 2015
Ik ga op reis en ik neem mee…. Mijn integriteit!
Als je een aantal willekeurige NEPROM-leden zou vragen waar op dit moment de grootste integriteitsrisico’s zitten, scoort 'zaken doen in het buitenland' waarschijnlijk hoog.
Als je een aantal willekeurige NEPROM-leden zou vragen waar op dit moment de grootste integriteitsrisico’s zitten, dan scoort 'zaken doen in het buitenland' waarschijnlijk hoog. Andere normen en waarden en een andere cultuur zijn daarbij bepalend. Deze verschillen zijn niet per definitie als goed of fout te bestempelen. Je kunt je er soms hooguit over verwonderen.

Het is voor bedrijven belangrijk actief betrokken te zijn en blijven bij het onderwerp integriteit; niet alleen als je zaken doet in Nederland. De NEPROM heeft mede daarom een algemene integriteitscheck ontwikkeld. Je kunt het document hier nalezen.

Naast een private vorm van compliance spelen ook algemene (lokale en mondiale) regels en publieke handhaving een rol. Als je zaken doet over de grens, vergt het onderwerp misschien specifieke aandacht. In het buitenland beschouwt men omkoping soms structureel als een alternatieve vorm van dienstverlening of een vreedzame oplossing.

Dit soort dilemma’s kunnen ondernemers voor de vraag stellen hoe ze hiermee om moeten gaan. Om hierbij van dienst te zijn, heeft de NEPROM een aantal praktische tips op een rijtje gezet, aangevuld met drie voorbeeld-casussen. De voorbeelden zijn bedoeld voor zelfreflectie of om het gesprek over aan te gaan met anderen.

Voor aanvullende suggesties en voorbeelden kan je het document ‘Eerlijk zakendoen, zonder corruptie’ van de Rijksoverheid raadplegen.