Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
1 november 2013
In de bres voor stabiel woningmarktbeleid
NEPROM, Bouwend Nederland en NVB vragen in een gezamenlijke brief aan de Kamer meer aandacht voor de investeringscondities op de woningmarkt.

In korte tijd heeft het kabinet een flink aantal hervormingen doorgevoerd op de woningmarkt, die op lange termijn tot een betere marktwerking zullen leiden, maar die in combinatie met de crisis tot grote onzekerheid onder consumenten en investeerders hebben geleid. Mede hierdoor zijn de investeringen in de woningmarkt drastisch teruggelopen.

Het is volgens de NEPROM, Bouwend Nederland en NVB van groot belang dat er nu een stabiel beleid wordt gevoerd. Waar mogelijk moeten maatregelen worden genomen die enerzijds bijdragen aan het herstel van het consumentenvertrouwen en anderzijds partijen stimuleren om weer te investeren in de woningmarkt; zowel in de koop-  als in de huursector.

In deze brief aan de Kamer pleiten de drie organisaties onder andere voor een verruiming van het budget voor de succesvolle startersleningen, meer maatwerk in hypotheken voor huizenkopers met inkomensperspectief en meer hypotheekruimte voor energiezuinige nieuwbouw. Ook wordt voorgesteld de ‘publieke kosten’ van (nieuw)bouwen terug te dringen, bijvoorbeeld door de bouwleges te maximeren op de werkelijk gemaakte kosten en de gemeentelijke grondprijzen naar realistische waarden te verlagen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/van-oud-naar-nieuw.jpg

Tags