Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 november 2022
In gesprek met minister De Jonge over woondeals
De Woningbouwcoalitie zat op 3 november aan tafel met minister De Jonge naar aanleiding van een eerder ingestuurde brief over de ronde met provinciale woonbiedingen en de regionale woondeals.

Op 3 november vond bestuurlijk overleg plaats van de Woningbouwcoalitie (Bouwend Nederland, Aedes, VEH, NVM, IVBN, WoningBouwersNL en NEPROM) met minister Hugo de Jonge. De brancheverenigingen waren vertegenwoordigd op voorzitters- en directieniveau.

Aanleiding was de brief die de Woningbouwcoalitie aan de minister had geschreven over de ronde met provinciale woonbiedingen die recent is geweest en de regionale woondeals die nu in de komende maanden gesloten moeten worden.

In het overleg hebben we benadrukt dat de minister de papieren werkelijkheid van plancapaciteit moet loslaten, dat de markt hier veel beter bij betrokken moet worden en dat in het kader van de regionale woondeals op regionaal niveau de gesprekken tussen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties gestart moeten worden over de echte projecten en plannen en dat op basis daarvan gemonitord, bijgestuurd en beleid gemaakt moet worden. Wat ons betreft zijn deze gesprekken niet eenmalig maar dienen deze permanent en periodiek plaats te vinden, zoals bijvoorbeeld nu al voor een deel het geval is in de regio's Alkmaar en Zwolle.

Lees hier de korte gespreksnotitie die we onder de aandacht van de minister hebben gebracht.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw-1.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw-1.jpg

Tags