Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/interesse.jpg
Nieuws
7 juli 2016
In Randstad nog slechts 2.000 nieuwbouwhuizen te koop
De verkoop van bestaande woningen ligt op het niveau van voor de crisis en ook met de nieuwbouwmarkt gaat het goed.

Voorburg 7 juli 2016

De stemming op de woningmarkt is opperbest. De verkoop van bestaande woningen ligt weer op het niveau van voor de crisis en ook op de nieuwbouwmarkt gaat het goed. De projectontwikkelaars verenigd in branchevereniging NEPROM signaleren echter op basis van de jongste Monitor Nieuwe Woningen dat het aanbod van nieuwbouwhuizen de verkoop niet kan bijhouden. De ontwikkelaars waarschuwen voor schaarste op de woningmarkt met oplopende prijzen.
 
Bart van Breukelen, voorzitter van de NEPROM, benadrukt dat er aanzienlijke regionale verschillen zijn, maar dat de patronen in heel Nederland vergelijkbaar zijn. Het aantal woningverkopen neemt sneller toe dan het nieuwe aanbod, waardoor de verkoopportefeuille krimpt. “In de Randstad zijn er in het eerste kwartaal van 2016 meer woningen verkocht dan er aan het begin van het jaar te koop stonden. Dat is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen. Op dit moment staan er in de Randstad minder dan 2.000 nieuwbouwwoningen te koop. Terwijl onder normale omstandigheden kopers kunnen kiezen uit 5.000 tot 7.000 nieuwe huizen. Hier moet echt actie op ondernomen worden.” aldus Van Breukelen.

Bijschakelen ontwikkelcapaciteit moet sneller
Als het aanbod zo laag blijft kan de markt voor nieuwbouw koopwoningen zich niet verder herstellen. “Wij zien echter op korte termijn geen toename in het nieuwe aanbod,” zegt Van Breukelen. In de crisis is er fors gesaneerd, zowel aan overheidszijde als bij de markt. Veel werknemers zijn afgevloeid en projecten stopgezet. Het kost bouwers, ontwikkelaars en gemeenten nogal wat moeite om die capaciteit weer bij te schakelen. Een ander belangrijk knelpunt is volgens de projectontwikkelaars een gebrek aan gevoel van urgentie bij gemeenten. Van Breukelen: “We snappen dat zorgvuldige afwegingen noodzakelijk zijn, maar bestuurders moeten besluitvaardiger worden. Het herstel in de markt moet worden aangegrepen om snelheid te maken. De verwachte huishoudensgroei maakt het noodzakelijk dat we nu echt gaan opschalen en versnellen op de bouwlocaties die al beschikbaar zijn.”

Zorgen over plancapaciteit op middellange termijn
Over een jaar of vijf zijn de meeste grootschalige VINEX-locaties voltooid. Voor de woningen die dan op de markt moeten komen, moeten we nu al de (planologische) procedures in gang zetten. Voor een belangrijk deel gaat dat om binnenstedelijke locaties, die ingewikkeld en duur zijn. Er zijn, zoals het recente rapport van het PBL Transformatiepotentie: woningbouw-mogelijkheden in de bestaande stad aantoont, ook nieuwe buitenwijken nodig. “Het aanwijzen van nieuwe locaties aan de rand van de bestaande stad is in veel gemeenten echter onbespreekbaar. Als daar niet snel verandering in komt, lopen we over een paar jaar tegen enorme tekorten aan. Om dat te voorkomen moeten gemeenten en provincies nu echt vaart maken.” besluit Van Breukelen.

Download Monitor Nieuwe Woningen Zomer 2016