Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 december 2020
Inbreng voor AO Bouwen
Vanuit de Bouwcoalitie vragen we aandacht voor enkele onderwerpen die geagendeerd waren voor het AO Bouwen.

In aanloop naar het AO bouwen op 9 december heeft de Bouwcoalitie, waarvan de NEPROM deel uitmaakt, een brief gestuurd aan de vaste commissie voor Binnenlandse zaken. Hierin brengen wij een aantal zorgen onder de aandacht. ​

De Bouwcoalitie, bestaande uit Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVM, Vereniging Eigen Huis en WoningBouwersNL toont waardering voor de inspanningen die het afgelopen jaar zijn gepleegd om de bouwopgave aan te pakken. We zien veel goede intenties en ontwikkelingen. Er zijn ook nog diverse onderwerpen die aandacht behoeven. 

Betaalbaarheid en industrialisatie 
De Bouwcoalitie werpt de vraag op wie borgt dat het te realiseren aanbod daadwerkelijk aansluit op de vraag naar betaalbare woningen. Door op grotere schaal gebruik te maken van industrieel bouwen kan de bouw bijdragen aan het beter betaalbaar maken van wonen. Er is wel voldoende schaal en continuïteit nodig om de business case voor de benodigde investeringen rond te krijgen. 

Betaalbare koop 
We schetsen de contouren van een Koopstartfonds gericht op vraagondersteuning zonder dat daar een prijsopdrijvend effect van uitgaat. Ook vragen we om de bovengrens van ‘verkoop onder voorwaarden’ te koppelen aan de NHG-grens. Dit moet het gebruik van de bestemmingscategorie sociale koop aantrekkelijker maken voor gemeenten. 

Versnelling locaties 
Het ophogen van de plancapaciteit is geen garantie voor productie. Wij bepleiten een goede monitoring van de doorloop van (zachte) plancapaciteit naar harde plannen en realisatie, en het mede investeren door het Rijk. Ook vragen we aandacht voor de tekorten aan ambtelijke capaciteit om het gewenste tempo te kunnen maken. 

Delen via Social Media