Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
1 december 2020
Informatiepositie gemeenten bij kwaliteitsborging
We gaan in op de voorgenomen wijzigingen binnen de Wet Kwaliteitsborging die op 1 januari 2022 in werking treedt en bespreken de verschillende aanscherpingen en aanvullingen die hier uit voort komen.

Op 1 januari 2022 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet Kwaliteitsborging in werking. Die voorziet in een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging. De aansprakelijkheid van de aannemer wordt aangescherpt en een onafhankelijke kwaliteitsborger voert de bouwtechnische toets aan het bouwbesluit uit. Die taak ligt nu bij gemeenten.

Doel van de wijzigingen is de positie van consumenten en de bouwkwaliteit te verbeteren. Om dit mogelijk te maken, is op verzoek van gemeenten hun informatiepositie versterkt. De wijzigingen zijn meegenomen in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. Lees hier meer. 

Wat wordt aangescherpt?
De informatiepositie van de gemeente omvatte al:
1)         de ontvangst van een borgingsplan;
2)         de melding van geconstateerde afwijkingen als die niet tijdig hersteld kunnen worden;
3)         de overhandiging van een zogenoemd 'dossier bevoegd gezag' met relevante informatie. 

De aanvullingen
De versterking bestaat uit:
1)         bij de bouwmelding dient niet alleen het borgingsplan maar ook de risicobeoordeling overgelegd te worden;
2)         specifieke lokale omstandigheden dienen meegenomen te worden in de risicobeoordeling;
3)         specifieke bouwinformatie kan opgevraagd worden over specifieke werkzaamheden en
4)         het moment waarop die bouwwerkzaamheden plaatsvinden;
5)         op de bouwplaats dient een actuele planning van de werkzaamheden aanwezig te zijn.

De NEPROM is tevreden dat hiermee aan de wensen van gemeenten tegemoet gekomen is en er zo meer duidelijk is over de implementatie en inwerkingtreding van de wet.

Twee tips
Opvallend is dat de minister zich relatief optimistisch uitlaat over de kosten verbonden aan het nieuwe stelsel. Kennis daarover delen we te zijner tijd graag binnen de NEPROM, zodra jullie ervaringen hebben opgedaan hierin en daarmee een beter overzicht hebben.

Er is op Rijksniveau (ondanks aandringen van de NEPROM) nog geen oplossing gevonden voor het overgangsrecht met betrekking tot het (overigens niet verplichte) consumentendossier. Als contracten niet tijdig aangepast en het recht op dergelijke dossiers daarin niet uitgesloten wordt, dan is het consumentendossier voor opleveringen na 1 januari 2022 verplicht. Datum ondertekening contract is daarbij niet leidend.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/binnenhof.jpg

Tags