Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 september 2023
Ingenious Group toegetreden tot NEPROM
NEPROM verwelkomt Ingenious Group als nieuw lid. Directeur Johan van den Essenburg: “Lidmaatschap van NEPROM is voor ons een logische stap om ons verder te professionaliseren en breder bij te kunnen dragen aan de enorme woningbouwopgave die voor ons ligt.”

NEPROM verwelkomt Ingenious Group als nieuw lid. 

Over Ingenious Group 
Ingenious is opgericht in 2009 en houdt zich bezig met risicodragende binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, voornamelijk in de regio Foodvalley en op de Utrechtse Heuvelrug. Met een team van jonge professionals realiseert Ingenious jaarlijks rond de 150 woningen en diverse multifunctionele gebouwen. Daarnaast investeert Ingenious, vanuit maatschappelijk perspectief, met haar dochteronderneming Tomorrow in de restauratie en transformatie van erfgoed. Ingenious is volledig onafhankelijk en onderscheidt zich door haar creativiteit en slagkracht. 

Directeur Johan van den Essenburg is verheugd over de toetreding tot NEPROM: "In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid van projectontwikkelaar tot gebiedsontwikkelaar en dragen we serieus bij aan de kwalitatieve uitbreiding van de woningvoorraad. Lidmaatschap van NEPROM is voor ons een logische stap om ons verder te professionaliseren en breder bij te kunnen dragen aan de enorme woningbouwopgave die voor ons ligt. We zijn trots dat we toe zijn getreden tot deze mooie en waardevolle brancheorganisatie." 

Over het NEPROM-lidmaatschap  
Het lidmaatschap van NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven. 

Over NEPROM 
Maatschappelijk betrokken ontwikkelaars, verenigd in NEPROM, werken in nauwe samenwerking met de overheid en partners aan het ontwikkelen van de ruimte voor morgen. Samen werken we aan een brede beschikbaarheid van gebouwen en gebieden, spannen we ons in voor duurzaam ontwikkelen, stimuleren we onze leden om te werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en bieden we vernieuwende oplossingen voor een optimale inrichting van de schaarse ruimte in Nederland. Voor meer informatie neprom.nl 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/ingenious.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/ingenious.jpg

Tags