Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/tweedekamer.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/tweedekamer.jpg
Nieuws
24 november 2020
Input voor het regeerakkoord
Toelichting over de totstandkoming van het Nationaal Woonakkoord als input voor het reageerakkoord van het nieuwe kabinet.

Recent is het initiatief genomen om tot een Nationaal Woonakkoord te komen als input voor het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Trekker van dat initiatief is Martin van Rijn, oud-minister en oud-DG VROM, en nu voorzitter van Aedes.

De NEPROM heeft zich daar, samen met een groot aantal andere partijen, bij aangesloten. Ook VNG, IPO, VEH, Woonbond en vele andere partijen maken deel uit van de groep. De bedoeling is dat het Woonakkoord betrekking heeft op het wonen in de volle breedte, dus voor alle doelgroepen, bestaand en nieuw, binnen en buiten de stad, koop en huur, goedkoop en duur, etc.  

Het pleidooi dat we eerder met de Woningbouwalliantie t.b.v. de BZK-begroting hebben opgesteld, is wat ons betreft de basis voor het deel dat zich richt op de uitvoering van de nieuwbouw, de regievraag en de uitvoeringskracht. Dat deel trekt de NEPROM inhoudelijk. Wordt spoedig vervolgd.

Meer informatie bij Margriet, Sander of Jan.

Tags