Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 augustus 2017
Integriteit als onderdeel van selectieproces gemeente Amsterdam
Waar moeten projectontwikkelaars rekening mee houden als zij zaken doen in Amsterdam?
Waar moet een projectontwikkelaar rekening mee houden qua selectie- en integriteitsbeleid, als hij zaken doet in Amsterdam? Hoe geeft de gemeente Amsterdam vorm aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam in de huidige booming markt? Hoe kiest zij haar partner(s) uit?  Hoe wordt met het onderwerp integriteit omgegaan in het kader van selecties en prijsvragen? Hoe weert de gemeente boeven en geeft ze die anderen een gelijke kans?

We nodigen je graag uit voor de bijeenkomst ‘Transparant selecteren doe je zo’. BPD licht de positie van projectontwikkelaars toe. Hoe speel je als marktpartij in op de visie van de gemeente? Hoe sluit je daarbij aan? Tijdens de bijeenkomst krijg je verschillende presentaties en is er voldoende gelegenheid om mee te praten over dit onderwerp.

Datum: donderdag 28 september 2017
Aanvang: 13.30 uur
Plaats: Amsterdam; exacte locatie volgt nog

Programma
Voorzitter van de gezamenlijke bijeenkomst is Bart van Breukelen (voorzitter NEPROM, directievoorzitter Synchroon). Pierre van Rossum (directeur Grond en Ontwikkeling gemeente Amsterdam) en Tabitha Visscher (coördinator Adviesteam Selectie Marktpartijen en Adviseur Integriteit RVE Grond & Ontwikkeling gemeente Amsterdam) lichten het selectie- en integriteitsbeleid van de gemeente Amsterdam toe. Daarbij wordt o.a. ingegaan op spelregels bij tenders, de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten en het Bibob-beleid van de gemeente.

Daarna schetst Jan Fokkema (directeur NEPROM) het integriteitskader van de vereniging. Hij zal ingaan op diverse elementen van het beleid, als de code en het transactieregister. En maakt daarbij de koppeling naar selecties- en prijsvragen. Hoe toon je zonder al te veel inspanningen aan dat je voldoet?

Vervolgens gaat Frans de Lange (senior Compliance & Privacy Officer BPD) in op de praktijk van de ontwikkelaar. Hoe ga je hiermee om en selecteer je op jouw beurt de juiste partijen (in de keten)? Specifiek besteedt hij aandacht aan zakenpartner due diligence.

De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers en compliance officers van de NEPROM-leden en medewerkers van de gemeente Amsterdam met een spilfunctie ten aanzien van dit onderwerp.

Meld je aan door een mail te sturen aan info@neprom.nl onder vermelding van: ‘Transparant selecteren doe je zo’. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit.jpg

Tags