Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/integriteit-is-een-mindset.jpg
Nieuws
29 augustus 2012
Integriteit in het jaarverslag - de praktijk
Een behoorlijk aantal NEPROM-leden besteedt in haar jaarverslagen inmiddels aandacht aan integriteit en aan de NEPROM-gedragscode. Dit blijkt uit een inventarisatie die de NEPROM maakte.

Een behoorlijk aantal NEPROM-leden besteedt in haar jaarverslagen inmiddels aandacht aan integriteit en aan de NEPROM-gedragscode. Dit blijkt uit een inventarisatie die de NEPROM maakte van de jaarverslagen van afgelopen jaar.

In het document ‘Integriteit is een mindset’ - Handreiking Integriteit in het Jaarverslag in de praktijk laten we zien hoe onze leden invulling hebben gegeven aan de in 2011 vastgestelde Handreiking Integriteit in het Jaarverslag. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden in de vorm van citaten uit jaarverslagen.

Op grond van de NEPROM-gedragscode dienen leden periodiek via de bestaande management-lijnen en/of het jaarverslag te rapporteren over de naleving van de gedragscode en de activiteiten die op dit terrein zijn ondernomen. Als hulpmiddel hebben NEPROM-leden begin 2011 de Handreiking Integriteit in het Jaarverslag vastgesteld. Hierin zijn op praktische wijze 10 punten gepresenteerd aan de hand waarvan het onderwerp integriteit transparant gemaakt kan worden in  het jaarverslag.

Nicolette Zandvliet, juridisch beleidsmedewerkster van NEPROM, bestudeerde de jaarverslagen van afgelopen jaar en ging op zoek naar het resultaat. “Met voorbeelden in de vorm van citaten uit jaarverslagen laten we in het document ‘Integriteit is een mindset’ zien hoe leden invulling hebben gegeven aan de 10 punten uit de Handreiking. We hopen hiermee leden van dienst te zijn en inspiratie te bieden voor het opstellen van het komende jaarverslag”, zo licht Nicolette toe.

De opgenomen citaten betreffen slechts een steekproefsgewijze selectie. Op basis van grondig onderzoek hadden ook aanvullingen en hiaten gepresenteerd kunnen worden. Dat gaat het bestek van deze inventarisatie te buiten. De titel van ‘Integriteit is een mindset’ is overigens afkomstig uit het jaarverslag (2011) van de Rabovastgoedgroep.